Na stronie PTS pojawiła się ciekawa informacja o tym, że płyn do płukania jamy ustnej, zawierający chlorek cetylopirydyniowy (CPC), może pomóc zmniejszyć miano SARS-CoV-2 o ponad 99,9 proc.

Wyniki najnowszych badań in vitro pokazują, że po 30 sekundach ekspozycji, płyn do płukania jamy ustnej zawierający CPC (chlorek cetylopirydyniowy) zmniejsza miano wirusa SARS-CoV-2 o 99,9 proc.

Testy przeprowadzono zgodnie z Międzynarodową Normą ASTM E1052-20 w zakresie standardowych praktyk oceny aktywności środków bakteriobójczych przeciwko wirusom w zawiesinie.

Dzięki ograniczeniu poziomu wiremii, płyn do płukania jamy ustnej może stać się ważnym środkiem (obok odkażania rąk, dystansu społecznego oraz konsekwentnego stosowania masek) zmniejszającym poziom transmisji SARS-CoV-2.

Badanie in vitro zostało przeprowadzone na zlecenie Sunstar Inc. oraz Sunstar Suisse SA przez zewnętrzną organizację badawczą – QTEC Services z Tokio w Japonii. Oceniano stopień zmniejszenia miana wirusa w następstwie ekspozycji na działanie konkretnych płynów do płukania jamy ustnej zawierających CPC.

SARS-CoV-2 w zawiesinie wystawiono na 30 s działanie wielu preparatów zawierających od 0,04 proc. do 0,3 proc. CPC. Wyniki pokazują, że miano SARS-CoV-2 zmniejszono o ponad 99,9 proc.

Dr Tsutoku Takatsuka, dyrektor generalny badań i rozwoju w Sunstar powiedział: wstępne wyniki potwierdzają wcześniejsze badania, które wykazały, że CPC obniża wiremię SARS-CoV-2. Sugeruje to, że stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z CPC mogą stanowić dodatkowy środek zmniejszający stopień przenoszenia wirusa SARS-CoV-2. - Oczywiście, te wstępne dane z badań in vitro wymagają dalszej analizy, abyśmy mogli sprawdzić ich potencjał - zastrzegł.

Wykazano, że płyn do płukania jamy ustnej z CPC dezaktywuje SARS-CoV-2 dzięki zdolności rozrywania błon ochronnych wirusa. Koronawirusy, w tym SARS-CoV-2, otoczone są przez błonę lipidową lub „otoczką”, która zawiera glikoproteinę szczytową odpowiedzialną za zakażenia. Chociaż jama ustna raczej nie stanowi głównej drogi zakażenia SARS-CoV-2, ACE2, czyli główny receptor - odpowiedzialny za wprowadzenie SARS-CoV-2 do komórek gospodarza - występuje na komórkach nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, co oznacza, że może on skolonizować jamę ustną. Zasadniczo, obecność ACE2 w jamie ustnej pozwala na przedostanie się wirusa do komórek i doprowadzenie do zakażenia.

Badawcze z Singapuru podjęli się przeprowadzenia pierwszej, randomizowanej próby klinicznej w celu zbadania skuteczności komercyjnych płukanek jamy ustnej z CPC w zakresie SARS-CoV-2, u pacjentów z COVID-19. Wyniki pokazały, że płyn do płukania jamy ustnej, zawierający CPC, może obniżać poziomy SARS-CoV-2 w ślinie, już w ciągu 5 minut po użyciu, w porównaniu z płukaniem wodą, i że ten efekt utrzymuje się 6 godzin po płukaniu.

W raporcie dr Seneviratne i dr Sim Xiang Ying z Narodowego Instytutu Badań Stomatologicznych w Singapurze stwierdzili, że płyny do płukania jamy ustnej mogą odgrywać kluczową rolę w minimalizowaniu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, dzięki stosowaniu ich w ramach procedury przedzabiegowej w gabinetach dentystycznych.

Prof. Magda Mensi z Wydziału Periodontologii Uniwersytetu w Brescii we Włoszech stwierdziła: Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej z CPC jest najlepiej udokumentowanym sposobem kontroli zakażeń krzyżowych w gabinecie stomatologicznym, przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, w tym odkażania rąk, dystansu społecznego i noszenia maseczek. Wiemy, że w porównaniu ze stosowaniem H2O2 (nadtlenku wodoru), CPC zapewnia trwały efekt przez kilka godzin, co może gwarantować działanie ochronne w trakcie zabiegu.

Więcej: PTS