• Biokompozyt kościozastępczy FlexiOss, oferowany przez firmę Medical Inventi, ma szerokie zastosowanie m.in. w stomatologii implantacyjnej.

  • Głównym zadaniem, które zostało wsparte przez środki unijne, było promowanie FlexiOss na rynkach zagranicznych.

  • FlexiOss  to sukces naukowców z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Biomateriał, dzięki unikatowym właściwościom, znajduje szerokie zastosowanie w zakresie stomatologii implantacyjnej, ortopedii m.in. w przypadku urazów powstałych w wyniku mechanicznego uszczerbku, bądź chorób nowotworowych. Biokompozyt kościozastępczy FlexiOss jest m.in. laureatem konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Promocja FlexiOss 

Głównym zadaniem, które zostało wsparte przez środki unijne, było promowanie FlexiOss na rynkach zagranicznych przez udział w "Programie promocji branży sprzętu medycznego".

W ramach realizacji projektu firma wzięła udział w międzynarodowych targach w: Düsseldorfie, Poznaniu, Miami Beach, Dubaju i Singapurze. Dodatkowo firma wzięła udział w misji gospodarczej oraz skorzystała z usługi doradczej.

W wyniku podjętych działań:
- została zwiększona rozpoznawalności marki FlexiOss na rynkach zagranicznych,
- uzyskano dostęp do nowych nabywców,
- budowano międzynarodową sieć dystrybucyjną,
- pozyskano zagranicznych kontrahentów.

Nazwa projektu: Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego sposobem zwiększenia rozpoznawalności marki FlexiOss. 

Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój.

Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wartość projektu: 641 573 zł.

Wartość dofinansowania: 468 095 zł.

FlexiOss  - sukces naukowców z UM w Lublinie 

Biomateriał kościozastępczy FlexiOss znak CE uzyskał w 2020 r. Może być zatem stosowany przez lekarzy na terenie całej Europy.

O sukcesie badaczy z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. Grażyny Ginalskiej i dr hab. Anny Belcarz, wielokrotnie informowaliśmy. Komercjalizacja osiągnięć naukowych była możliwe dzięki działaniom  firmy Medical Inventi – spółki założonej jako inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prywatnego kapitału.

Właściwości FlexiOss 

Kompozyt kościozastępczy FlexiOss firmy Medical Inventi to jeden z najważniejszych polskich wynalazków medycznych ostatnich lat. Jego głównym składnikiem jest całkowicie niealergiczny hydroksyapatyt, który łatwo zrasta się z ludzkim ciałem i jest bardzo plastyczny. Co pozwala go dowolnie formować. Dzięki temu może być wykorzystywany do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów i chorób.

– Innowacyjną cechą FlexiOss są jego własności hemostatyczne – poprzez wchłanianie krwi w miejscu operacyjnym zapobiega powstawaniu skrzepów. Może również pełnić rolę nośnika leków przeciwbakteryjnych, co pozwala ograniczać stosowanie antybiotyków po zabiegu. Z punktu widzenia pacjenta, FlexiOss daje możliwość prawidłowej odbudowy tkanki kostnej, małego ryzyka ognisk zapalnych, zakażenia i odrzutu, mówił Maciej Maniecki z Medical Inventi. 

FlexiOss może być stosowany w chirurgii szczękowo-twarzowej. Lekarz będzie się mógł nim posłużyć m.in. przy wypełnianiu ubytków po torbielach lub do leczenia przetok.