• Analizowano udzielone świadczenia stomatologiczne (leczenie chorób przyzębia) i kardiologiczne związane z przebytym zawałem serca 
  • Pacjenci kontrolujący stan chorób przyzębia i będący w trakcie leczenia periodontolgicznego krócej byli hospitalizowani z powodu zawału serca i przeszli więcej wizyt kontrolnych u kardiologa po wyjściu ze szpitala
  • To dowód na korzyści płynące ze współpracy między specjalistami z różnych sektorów opieki zdrowotnej, podkreślają autorzy badania 

Choroba przyzębia powiązana ze skutkami zawału serca

Naukowcy ocenili, w jaki sposób hospitalizacje związane z zawałem serca i wizyty pooperacyjne różniły się w zależności od wcześniejszego korzystania przez pacjentów z opieki stomatologicznej. Osoby w trakcie leczenia  periodontologicznego, które poprzedzało zawał serca, odbyły więcej wizyt kontrolnych  po pobycie w szpitalu. Co sugeruje, że opieka stomatologiczna poprawia wyniki leczenia kardiologicznego.  

Praca ukazała się w Journal of the American Dental Association.

Nie brakuje dowodów na to, że pacjenci z chorobami przyzębia są narażeni na zwiększone ryzyko hospitalizacji z powodu chorób serca, natomiast dobra profilaktyka stomatologiczna może uchronić niektórych pacjentów przed hospitalizacją.

Aby zbadać związek między opieką periodontologiczną a leczeniem szpitalnym na oddziale kardiologicznym i opieką pooperacyjną, wykorzystano dane o roszczeniach ubezpieczeniowych (dane MarketScan Research w sumie 265 milionów prywatnie ubezpieczonych pacjentów).

Kardiologiczne korzyści z leczenia dziąseł

Badanie objęło  pacjentów hospitalizowanych w 2017 r. z powodu zawału serca, którzy mieli również dane dotyczące świadczeń stomatologicznych w 2016 i 2018 r. Badacze podzielili pacjentów na cztery grupy:

- regularna kontrola periodontologiczna 
- leczenie periodontologiczne - kiretaż 
- regularna profilaktyka stomatologiczna i wizyty kontrolne 
- brak opieki stomatologicznej przed pobytem w szpitalu z powodu zawału serca. 

Spośród 2,4 tys. pacjentów biorących udział w badaniu 47 proc. otrzymywało regularną opiekę stomatologiczną przed hospitalizacją, 7 proc. było w trakcie leczenia periodontologicznego, a 10 proc. regularnie kontrolowało stan zdrowia dziąseł. Ponad jedna trzecia pacjentów nie miała opieki stomatologicznej przed hospitalizacją z powodu zawału serca.

Osoby będące pod opieką periodontologa odbyły więcej wizyt kontrolnych po wypisie ze szpitala, były hospitalizowane krócej niż pacjenci nie korzystający z opieki stomatologicznej (odpowiednio 4 i 5 dni). Ponadto dłuższe pobyty w szpitalu wiązały się z gorszymi wynikami leczenia kardiologicznego i jego wyższymi kosztami.

Gdy dentysta i kardiolog współpracują 

- Wyniki naszego badania kohortowego sugerują fundamentalne różnice zdrowotne między grupą opieki periodontologicznej a innymi grupami – napisał dr Romesh P. Nalliah, z University of Michigan School of Dentistry, kierujący badaniem.

Autor badania podkreśla, że dowodzi ono wyraźnie istnienia związku opieki periodontologicznej z korzystniejszymi wynikami związanymi z hospitalizacją po zawale serca.

Większa współpraca między dentystami a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i kardiologami oraz lepsza wymiana informacji dotyczących opieki między świadczeniodawcami może pomóc we wczesnej interwencji i zapobieganiu zawałom serca i ich powikłaniom.