• Badanie na grupie blisko 200 tys. dorosłych osób wykazało, że im wyższy BMI, tym większe ryzyko utraty zębów. Zwłaszcza u osób powyżej 40. roku życia
  • Osoby otyłe miały znacznie mniej zębów trzonowych oraz górnych siekaczy niż osoby szczupłe
  • W rezultacie badanie podkreśliło duże znaczenie utraty wagi, regularnych wizyt u dentysty oraz leczenia chorób przyzębia i próchnicy u osób otyłych, podsumowują naukowcy na łamach periodyku PLOS One

Zęby warunkują jakość życia

Utrata zębów ma istotny wpływ na proces żucia, ale też trawienie, mowę, wyrażanie emocji oraz  siła mięśni. Jest to szczególnie ważne w populacji osób starszych, ponieważ utrata zębów w tej grupie wiekowej jest związana ze stanem odżywienia, oczekiwaną długością życia w dobrym stanie zdrowia, funkcjami poznawczymi. Ponadto utrata zębów ma istotny wpływ na jakość życia  seniorów.

Choroby przyzębia i próchnica zębów to dwa główne czynniki, które prowadzą w końcu do utraty zębów w różnych grupach wiekowych.

Wysoki BMI. Wpływa na stan zębów

Kilka badań wykazało, że przy wysokim BMI często występuje większe ryzyko utraty zębów. Jednak do tej pory nie było naukowych dowodów na to, że otyłość wpływa na liczbę pozostałych zębów, ani oceny które z zębów są szczególnie narażone na utratę. 

W Japonii wykonano duże badanie, które miało sprawdzić,  w jaki sposób nadmiarowa masa ciała jest  powiązana z utratą zębów w różnych grupach wiekowych. Analiza objęła ponad 200 tys. osób.  Porównano poziom utraty zębów u osób otyłych ( z BMI powyżej 25) i osób o normalnej masie ciała. Podstawą były dane na temat roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Im większa otyłość, tym mniej zębów

Badanie przeprowadzone przez Shiga University of Medical Science w  Kusatsu, w Japonii potwierdziło, że im wyższy BMI, tym większe ryzyko utraty zębów, zwłaszcza u osób powyżej 40. roku życia.

Naukowcy wykazali, że osoby otyłe miały mniej zębów, zwłaszcza zębów tylnych, w porównaniu do osób szczupłych. Podobną regułę zaobserwowano w stosunku do górnych siekaczy.

Palenie papierosów połączone z nadmierną masą ciała zwiększało ryzyko utraty zębów. Jednak innych niż te, które najczęściej traciły osoby otyłe wolne od nałogu tytoniowego. Jak podkreślają naukowcy w artykule opublikowanym w PLOS One otyłość jest czynnikiem ryzyka utraty zębów niezależnie od płci, wieku i nawyków palenia.

Utrata zębów. Jak jej zapobiegać

Badacze wskazali kilka metod zapobiegających utracie zębów.

Na przykład,  stwierdzili, że utrata wagi i rzucenie palenia są niezbędne do zmniejszenia ryzyka utraty zębów u osób otyłych. Ważne jest również wczesne zapobieganie chorobom przyzębia i próchnicy zębów, które bezpośrednio powodują utratę zębów.

Oprócz tego należy zadbać o odpowiednią pielęgnację jamy ustnej, szczególnie w przypadku zębów tylnych, które najszybciej są tracone.

Badania wykazały, że te środki zapobiegawcze, w połączeniu z dobrym przeżuwaniem pokarmu i właściwą dietą, pomogą zachować zęby dłużej.