• W siedem miesięcy po chirurgicznym leczeniu wady zgryzu pacjentka zaczęła mieć skurcze gardła podczas posiłków, zawroty głowy z utratą równowagi, zaburzenia widzenia
  • Po  10 miesiącach od operacji  pięciokrotnie straciła przytomność w czasie przełykania stałego pokarmu
  • Badania ujawniły zaburzenia rytmu serca. Kobiecie wszczepiono rozrusznik. Po tym zabiegu neurologiczne problemy przestały się pojawiać

Skurcze gardła po operacji szczęki

30-letnia kobieta przeszła chirurgiczne leczenie wady zgryzu klasy III.  Była ogólnie zdrowa, poza leukodermią (zapalnymi zmianami skóry), nie miała żadnych chorób ogólnoustrojowych. W trakcie operacji wykonano osteotomię LeFort I z poziomym wysunięciem szczęki, retrakcją żuchwy i rotacją, a także chirurgicznie zmieniono jej kształt podbródka.

Operacja zakończyła się sukcesem. Siedem miesięcy później pacjentka zaczęła się źle czuć. Miała niespodziewane skurcze gardła podczas posiłków, zawroty głowy z utratą równowagi, zaburzenia widzenia. Odczuwała ból gardła podczas żucia i połykania, informują lekarze, którzy opisali jej przypadek w Advances in Oral and Maxillofacial Surgery.

Chirurgiczna korekta wady zgryzu. Rzadkie powikłanie 

W ciągu następnych trzech miesięcy jej stan się pogorszył. Podczas jednego z posiłków pięciokrotnie zemdlała. Badania wykazały rzadkie zaburzenie rytmu serca. W ocenie klinicystów jest wielce prawdopodobne, że omdlenia powiązane z poważnymi zaburzeniami pracy serca mogły być powikłaniem operacji ortognatycznej.

 Badanie Holtera wykazało, że kobieta miała średnie tętno 80 uderzeń na minutę, z minimum 57 uderzeń na minutę. Jej objawy były związane z obecnością 5,4-sekundowej przerwy spowodowanej blokiem wysokiego stopnia, napisali autorzy.

Objawy nie zniknęły, mimo że pacjentka zaczęła przyjmować bendroflumetiazyd. Po sześciu miesiącach przyjmowania leku wszczepiono jej rozrusznik serca. Epizody utraty przytomności i zawroty głowy przestały się pojawiać.

Niezwykle rzadkie zaburzenie. Zagrażające życiu

Utrata przytomności następująca w trakcie spożywania stałych pokarmów stałych. Wiąże się z zagrażającą życiu bradyarytmią i niskim ciśnieniem krwi. Najczęściej takie zaburzenie pojawia się po okresach postu.

Wcześniejsze badania wykazały, że chirurgia ortognatyczna, a szczególnie osteotomia szczękowa Le Fort I może spowodować uszkodzenie nerwu błędnego i innych nerwów przebiegających w okolicy, co powoduje trudności w połykaniu, kaszel i paraliż strun głosowych, podkreśla raport.

Pomimo zmian jakie są celem operacji ortognatycznej, zabieg ten nie zmienia całkowicie sposobu pracy języka i warg ani znacząco nie zmienia struktur związanych z połykaniem.

- Zatem późne pojawienie się objawów klinicznych po zabiegu sugeruje, że technika chirurgiczna nie była pierwotną przyczyną problemu, ale raczej predysponowała  do powstania tego zaburzenia, podsumowują autorzy pracy.