• Odruch wymiotny u pacjenta podczas zabiegu stomatologicznego może być poważną przeszkodą dla lekarze dentysty. Ta trudna i dla lekarza i dla pacjenta reakcja może się pojawiać w każdym wieku, także u dzieci
  • Najczęściej niekontrolowany odruch wymiotny występuje u kobiet, wiąże się z podwyższonym poziomem lęku przed leczeniem dentystycznym
  • Jeśli odruch wymiotny ma matka, to ryzyko, że stanie się to także problemem jej dziecka rośnie blisko 7-krotnie

Problemy z leczeniem próchnicy. Odruch wymiotny u dziecka 

Odruch wymiotny to nic innego jak mechanizm obronny przed ciałami obcymi, które mogą dostać się do gardła. Niestety może występować także w trakcie zabiegów  stomatologicznych, co sprawia, że ​​leczenie bywa bardzo uciążliwe, a często trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania.

 Najczęściej ten niekontrolowany odruch pojawia się u kobiet, wiąże się z podwyższonym poziomem lęku przed leczeniem stomatologicznym oraz neurotyczną osobowością. Często bywa powiązany z nieleczoną próchnicą, krwawieniem z dziąseł i całkowitymi protezami zębowymi, czyli gorszym stanem jamy ustnej.

Dziecko, które doświadcza odruchu wymiotnego podczas zabiegu u dentysty, może pod tym względem zachowywać się tak jego matka. Wyniki badania wskazują, że ponad dwie trzecie kobiet, u których występuje problematyczny odruch, mają dzieci w taki sam sposób reagujące na leczenie stomatologiczne, informuje Journal of Oral Rehabilitation.

Odruch wymiotny u dentysty. Ma co trzecie dziecko

Badano częstość występowania odruchu wymiotnego w populacji pacjentów w wieku od 7 do 14 lat.  Badana grupa liczyła 320 dzieci oraz ich matek, które wypełniały kwestionariusz zawierający pytania o poziom dochodów, historię doświadczeń związanych z opieką zdrowotną i stomatologiczną  ich dzieci.

Okazało się że odruch wymiotny ma blisko 34 proc. dzieci, i ok. 20 proc. matek. Jeśli odruch wymiotny ma kobieta, to ryzyko, że stanie się to także problemem dziecka rośnie prawie 7-krotnie. Co ciekawe, znacząco częściej odruch wymiotny miały dzieci leczone w prywatnych gabinetach niż te, które zabiegi stomatologiczne przechodziły w szpitalach publicznych.

Reakcja podczas zabiegu stomatologicznego. Negatywne doświadczenia nasilają odruch wymiotny 

 Naukowcy podkreślają w podsumowaniu pracy, że negatywne doświadczenia podczas wizyt u dentysty, także leczenie w znieczuleniu miejscowym, liczba przebytych zabiegów, poziom lęku przed  leczeniem zębów u dziecka, niski poziom wykształcenia matki, oraz odruch wymiotny u matki wpływają na pojawienie się tej reakcji u dziecka.

 - Większość czynników wpływających na odruch wymiotny wiąże się się z lękiem przed leczeniem stomatologicznym. Zatem lekarze dentyści w przypadku pacjentów mających ten problem powinni działać tak, by redukować niepokój oraz zapobiegać powstawaniu jatrogennego odruchu wymiotnego, stwierdza stomatolog dziecięcy dr. Burcu Gucyetmez Topal z Afyonkarahisar Health Sciences University w Turcji.