Światowa Federacja Stomatologiczna FDI rozmawiała o telestomatologii z dr Sophie Dartevelle , honorową przewodniczącą Francuskiej Unii na rzecz Zdrowia Jamy Ustnej, byłym dyrektorem Centrum Współpracy z WHO w Paryżu oraz wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia Publicznego FDI

Definicja telestomatologii

Celem telestomatologii jest zapewnienie jak najbliższych kontaktów pomiędzy dentystą a jego pacjentem.

Zgodnie z definicją American Teledentistry Association, telestomatologia polega na wykorzystaniu elektronicznych technologii informacyjnych w zakresie obrazowania i komunikacji (w tym interaktywnych technologii audio i wideo oraz transmisji danych), a także technologii przechowywania i udostępniania danych, w celu zapewnienia i wsparcia świadczenia opieki dentystycznej, obejmującej m.in.: diagnostykę, konsultacje, leczenie, edukację.

Dynamika telestomatologii w dobie COVID-19

Telestomatologia znacznie się rozwinęła podczas pandemii, zwłaszcza w krajach, w których wszystkie gabinety dentystyczne były zamknięte.

Telestomatologia stała się jedynym sposobem, w jaki wielu dentystów mogło odpowiadać na nagłe potrzeby pacjentów. Czyniono to telefonicznie, wysyłano zdjęcia przez e-mail lub komunikatory, przesyłano recepty online.

Niestety w chwili obecnej w większości krajów nie ma żadnych ram regulacyjnych ani metodologii refundacji nakładów poniesionych na realizacje świadczeń w formie telestomatologii.

Granice telestomatologii

Telestomatologia nie może zastąpić niektórych usług w zakresie zdrowia jamy ustnej, zwłaszcza leczenia stomatologicznego. Czasami diagnozy nie da się postawić bez badań uzupełniających, które wymagają sprzętu dostępnego tylko w gabinetach stomatologicznych.

Rozwój telestomatologii zależy w dużej mierze od jakości zastosowanych technologii, takich jak: szybkość internetu, rozdzielczość kamer i wielofunkcyjność telefonów komórkowych (mnogość aplikacji). Jest też problem bezpieczeństwa danych. Ta ostatnia kwestia wymaga należytego uregulowania.

Oralien przykład wykorzystania telestomatologii

Oralien to kompleksowy program zarządzania zdrowiem jamy ustnej dla niesamodzielnych osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Francuska Unia na rzecz Zdrowia Jamy Ustnej (UFSBD) od ponad 20 lat opracowuje sesje szkoleniowe dla personelu w domach opieki. Ostatnio Unia poszła o krok dalej, badając korzyści płynące z telestomatologii jako sposobu  na uniknięcie przerw w opiece dentystycznej, wykrycie wczesnych potrzeb leczenia i utrzymanie zaangażowania opiekunów w zapewnienie prawidłowej higieny jamy ustnej u osób, którymi się opiekują.

Poszczególne etapy programu to:
- bezpośrednie szkolenie opiekunów (na miejscu);
- tworzenie zindywidualizowanych protokołów higieny dla każdego mieszkańca;
- monitorowanie wskaźników zdrowia jamy ustnej (z wykorzystaniem telestomatologii).

Rekomendacje powstają na podstawie zestawu wskaźników, opracowanych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, a następnie są one zatwierdzane przez dentystę. Tak tworzone zalecenia udostępnia się każdemu z pacjentów mieszkających w domu opieki.

Pierwsze wyniki są bardzo zachęcające. Oralien pomaga i wspiera personel opiekuńczy, pomaga w weryfikacji protokołu higieny, dostosowywaniu go i szybkim wykrywaniu potrzeb pielęgnacyjnych. Zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej tworzone dla każdego pacjenta są bardzo pragmatyczne.

Opiekunowie mogą liczyć na dentystę odpowiedzialnego za analizę wdrożenia przygotowanych wskazań. To on zobligowany jest - w razie potrzeby – do zorganizowania osobistej konsultacji w gabinecie stomatologicznym.