• Analiza przyczyn utraty retencji wkładów koronowo - korzeniowych przedmiotem analizy naukowej
 • Okazuje się, że cementy samoadhezyjne i samotrawiące są bardziej wrażliwe na negatywny wpływ eugenolu, niż cementy stosowane w technice total-etch
 • Z analiz wynika m.in., że cementy stosowane w technice total-tech zapewniają do 20-35 proc. większe siły wiązania, niż materiały samoadhezyjne
 • Wraz ze wzrostem długości wkładu koronowo - korzeniowego wzmacnianego włóknem szklanym - wzrasta jego retencyjność

Lek. dent. Yasmin Bartosik, specjalistka z zakresu protetyki stomatologicznej broni pracy doktorskiej „Wpływ wybranych parametrów fizycznych na siłę łączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną - badania laboratoryjne”.

Lek. dent. Yasmin Bartosik pisze m.in.:

Wkłady koronowo - korzeniowe wzmacniane włóknem szklanym są powszechnie stosowane w celu odtworzenia retencji dla uzupełnień zachowawczych i protetycznych.

Najczęściej powstającym niepowodzeniem w przypadku ich stosowania jest utrata retencji stąd istotne jest znalezienie tych czynników, które mogą na nią wpływać.

Przebieg badań naukowych: zębina korzeniowa – cement  

Celem prowadzonych badań była ocena wpływu wybranych parametrów fizycznych na siłę wiązania w układzie zębina korzeniowa – cement - wkład.

Do badań użyto 200 krowich stałych siekaczy pozyskanych od krów w wieku 2 lat.

Badane grupy różniły się:

 • rodzajem zastosowanego cementu Rely X Ultimate Clicker (3M ESPE), Build-It (Pentron), Breeze (Pentron), RelyX U200 (3M ESPE),
 • rodzajem uszczelniacza kanałowego (AH Plus, Endomethasone N)
 • głębokością osadzenia wkładu (5 lub 10 mm).

Przygotowane próby poddano testowi na „zrywanie" wkładu przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej. Siły potrzebne do odcementowania wkładu były rejestrowane w niutonach i megapaskalach.

Określono również charakter powstałych przełomów.

Siła łączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną  

Na podstawie przeprowadzonych badań podano cztery główne wnioski:

 • Uszczelniacze kanałowe zawierające w swym składzie eugenol znacząco obniżają siłę wiązania cementów na bazie żywic, niezależnie od rodzaju użytego cementu (o 15 – 60 proc.).
 • Cementy samoadhezyjne i samotrawiące są bardziej wrażliwe na negatywny wpływ eugenolu, niż cementy stosowane w technice total-etch.
 • Rodzaj użytego cementu adhezyjnego ma wpływ na siłę połączenia wkładu wzmacnianego włóknem szklanym z zębiną korzeniową. Cementy stosowane w technice total-tech zapewniają do 20-35 proc. większe siły wiązania, niż materiały samoadhezyjne.
 • Na retencję wkładu koronowo - korzeniowego wzmacnianego włóknem szklanym wpływa jego długość. Wraz ze wzrostem długości wkładu, wzrasta jego retencyjność.
 • W przypadku zastosowania uszczelniaczy kanałowych zawierających eugenol, siłę wiązania cementów na bazie żywic można poprawić poprzez płukanie kanału 70 proc.  alkoholem izopropylowym. Łączenie pozostaje jednak słabsze o około 10 – 20 proc. w porównaniu z próbami, w których kanały uszczelniono materiałami na bazie żywic epoksydowych.

Obrona pracy doktorskiej dotyczącej siły łączenia wkładów z zębiną 

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 19 września 2022 r. o godz.: 10.00

Promotor prof. dr hab. Wiesław Hędzelek 

Promotor pomocniczy dr n. med. Anna Sójka-Makowska   

Recenzja  prof. dr hab. Beata Dejak z Samodzielnego Publicznego ZOZ CSK UM w Łodzi                       
Recenzja  prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska z Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Warszawie