• Pacjentka z obustronnym rozszczepem podniebienia, po 30 zabiegach m.in. z użyciem unaczynionych przeszczepów, które zakończyły się niepowodzeniem - operowana w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Lekarze z SUM zamocowali implant 3D obustronnie na kościach jarzmowych z silnym zakotwieniem nowej protezy.
  • Pacjentka, dzięki poprawie wyglądu i funkcji życiowych, powróciła do normalnego trybu nauki (jest studentką).

Specjalistycznego leczenia podjął się zespół pod kierownictwem szefowej Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Iwony Niedzielskiej. 

- Pomagamy pacjentom, którzy leczyli się w innych ośrodkach, ale mimo wcześniejszych zabiegów ich stan się nie poprawiał. W ich leczeniu korzystamy z wiedzy medycznej i z najnowszej technologii. Przywracamy zdrowie i funkcje, bez których wcześniej nie mogli normalnie żyć - powiedziała prof. Iwona Niedzielska.

Pacjentka, zanim trafiła do katowickiego szpitala, przeszła w innych placówkach ponad 30 zabiegów, w tym również z użyciem unaczynionych przeszczepów, które zakończyły się jednak niepowodzeniem. Funkcjonowała bez szczęki.

Implant 3D na kościach jarzmowych 

Katowiccy lekarze wykonali zabieg, w którym użyto frezowanego z tytanu implantu. Ze względu na bardzo trudne warunki anatomiczne wymagało to niezwykle starannego projektowania. Ostatecznie implant 3D zamontowano obustronnie na kościach jarzmowych. Dzięki specjalnie zaplanowanym elementom w części ustnej implantu można było wykonać silne zakotwienie nowej protezy. Pacjentka, dzięki przywróceniu wyglądu i funkcji, odzyskała wiarę w siebie.

- To był wyjątkowy zabieg wprowadzenia implantu 3D zastosowany w powikłaniach rozszczepowych, przywracający całkowicie sprawność układu stomatognatycznego - wskazuje prof. Niedzielska.

Rekonstrukcja żuchwy i wszczepienie implantów zębowych

Kolejny zabieg przywrócił możliwość normalnego życia dziewczynie, cierpiącej z powodu guza żuchwy, który zniszczył cały jej uzębiony odcinek. Pacjentka przeszła w szpitalu im. A. Mielęckiego udany zabieg resekcji i rekonstrukcji żuchwy mikronaczyniowym płatem strzałkowym, z jednoczesnym wprowadzeniem implantów zębowych, dzięki czemu mogła mieć wykonaną protezę.

- To było wiele lat leczenia, bólu, traciłam już wiarę. Po zabiegu moje życie się odmieniło, wróciłam do aktywności, nie boję się wychodzić z domu i kontaktów z ludźmi - powiedziała Monika, która obecnie studiuje.

Odzyskana funkcja mowy i żucia

W Szpitalu im. A. Mielęckiego w Katowicach sukcesem zakończyło się również leczenie 68-letniej pacjentki, u której przeprowadzono w przeszłości całkowitą obustronną resekcję szczęki z powodu nowotworu. Kobieta musiała przez wiele lat używać ciężką płytę akrylową z obturatorem, którą przytrzymywała językiem.

Przez dwa lata powstawały projekty implantu tytanowego 3D, który miał stworzyć rusztowanie dla zapadającej się twarzy i umożliwić noszenie protezy. Przeprowadzono analizy obciążeniowe każdego nowego projektu implantu.

Ostatecznie zaakceptowany implant zamontowano w pobliżu szwów łączących kości twarzy i czaszki, a na specjalnie zaprojektowanych w części ustnej implantu elementach osadzono protezę. Dzięki temu pacjentka odzyskała funkcję mowy i żucia oraz sens życia. Na jej prośbę przeprowadzono też rekonstrukcję zbyt krótkiej górnej wargi.