• W konkursie „Lider" została nagrodzona mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska, doktorantka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej za projekt nowej technologii wytwarzania tymczasowych koron i mostów protetycznych
  • Pracuje nad nadaniem lepszych właściwości stosowanym do tego celu materiałom, próbuje otrzymać żywice nietoksyczne i przeciwbakteryjne
  • Projekt otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wysokości blisko 1,5 mln złotych

Tymczasowe korony i mosty. Wyzwaniem w protetyce stomatologicznej

Trwają badania nad nową technologią do wytwarzania stomatologicznych koron i mostów do tymczasowego zastosowania. Za projekt poświęcony temu rozwiązaniu mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska, doktorantka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej otrzymała grant wysokości blisko 1,5 mln zł, jako laureatka konkursu „Lider”.

Wadą obecnie produkowanych tymczasowych prac protetycznych na bazie żywicy jest:

Dofinansowany projekt  Politechniki Krakowskiej

Monika Topa-Skwarczyńska kieruje projektem pn. „Opracowanie nowej generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów”.

Badaczka współpracować w nim będzie ze specjalistami z dziedzin m.in. syntezy organicznej, badań kinetycznych, druku 3D, konstrukcji, programowania i stomatologii. 

– Chcemy opracować kompletne rozwiązania dla przemysłu stomatologicznego w postaci formulacji światłoutwardzalnych żywic o unikatowych właściwościach dzięki zastosowaniu nowego mechanizmu fotoutwardzania oraz kompatybilnej z nimi drukarki 3D, umożliwiającej szybki i precyzyjny druk 3D o wysokiej rozdzielczości – mówi mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska dla portalu KRKNews.pl.

Jak wyjaśnia badaczka, żywica do zastosowań stomatologicznych musi składać się z dwóch kluczowych komponentów o ściśle zdefiniowanych właściwościach. Pierwszym z nich jest mieszanina monomerów jako matryca organiczna, my planujemy zastosowanie m.in. monomerów epoksydowych, które charakteryzuje znacznie obniżony skurcz polimeryzacyjny, brak toksyczności oraz brak charakterystycznego zapachu. Istotnym aspektem jest także dobór odpowiednich inicjatorów bądź też systemów inicjujących, które stanowią ważny komponent żywicy. Planujemy syntezę fotoinicjatorów charakteryzujących się wysoką wydajnością, wymaganą, by proces fotopolimeryzacji zaszedł w możliwe najkrótszym czasie, podkreśla Monika Topa-Skwarczyńska.

Konkurs Lider. Wsparcie dla młodych naukowców

Projekt w ramach XIII edycji konkursu "Lider" otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grant wysokości 1,5 mln złotych.  

„LIDER” to program NCBiR dla doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie i posiadają potencjał wdrożeniowy.