• Żywica do zastosowań stomatologicznych składa się z mieszaniny monomerów tworzącej matrycę organiczną. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej planują zastosowanie m.in. monomerów epoksydowych, które charakteryzuje znacznie obniżony skurcz polimeryzacyjny, brak toksyczności oraz brak charakterystycznego zapachu
  • Prace prowadzone w Politechnice Krakowskiej realizowany będzie w ramach programu „Lider” (dofinansowanie 1,5 mln zł)
  • Naukowcy z PK planują syntezę fotoinicjatorów charakteryzujących się wysoką wydajnością, wymaganą, aby proces fotopolimeryzacji zaszedł w możliwe najkrótszym czasie 

Światłoutwardzalne żywice dla stomatologii

Badania nowej generacji materiałów, które miałyby zastosowanie w stomatologii prowadzić będzie interdyscyplinarny zespół specjalistów w zakresie m.in. syntezy organicznej, badań kinetycznych, druku 3D, oprogramowania, stomatologii, konstrukcji maszyn.

– Chcemy opracować kompletne rozwiązania dla przemysłu stomatologicznego w postaci formulacji światłoutwardzalnych żywic o unikatowych właściwościach dzięki zastosowaniu nowego mechanizmu fotoutwardzania oraz kompatybilnej z nimi drukarki 3D, umożliwiającej szybki i precyzyjny druk 3D o wysokiej rozdzielczości – powiedziała mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska, doktorantka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (zespół badawczy prof. Joanny Ortyl).

Praca w ramach programu "Lider"

Jest ona jedną z laureatek konkursu „Lider”. Realizowany w Politechnice Krakowskiej projekt  został dofinansowany kwotą 1 499 125 zł.

– Żywica do zastosowań stomatologicznych musi składać się z dwóch zasadniczych komponentów o ściśle zdefiniowanych właściwościach. Pierwszym z nich jest mieszanina monomerów jako matryca organiczna, my planujemy zastosowanie m.in. monomerów epoksydowych, które charakteryzuje znacznie obniżony skurcz polimeryzacyjny, brak toksyczności oraz brak charakterystycznego zapachu wyjaśniła Monika Topa-Skwarczyńska.

Istotnym aspektem jest także dobór odpowiednich systemów inicjujących, które stanowią ważny komponent żywicy. Planujemy syntezę fotoinicjatorów charakteryzujących się wysoką wydajnością, wymaganą, by proces fotopolimeryzacji zaszedł w możliwe najkrótszym czasie.

Monika Topa-Skwarczyńska w roli głównej

Monika Topa-Skwarczyńska otrzymała dofinansowanie już na 3 projekty badawcze:

  • Diamentowy Grant-MNiSW,
  • Preludium-NCN,
  • TRL 4.0-MNiSW.

Młoda uczona jest współautorką 49 publikacji w tym 17 wydanych w recenzowanych czasopismach z listy JCR i 5 patentów. Jest też finalistką konkursu „25 under 25” w kategorii „Nauka”, organizowanego przez magazyn „Forbes” oraz biuro McKinsey & Company oraz laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.

 Więcej: Politechnika Krakowska