• Lekarze dentyści zmagają się z wypaleniem zawodowym, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, mają myśli samobójcze.
  • Problemy ze zdrowiem psychicznym ma 44 proc. stomatologów pracujących na terenie Kanady
  • Nie tylko nie zgłaszają się po pomoc do specjalisty, ale też nie biorą pod uwagę możliwości zrobienia dłuższej przerwy w pracy

Zdrowie psychiczne dentysty. Nie najlepsze

Lekarze dentyści cierpią z powodu wypalenia zawodowego, zaburzeń nastroju, mają  myśli samobójcze. Bardzo wielu z nich nie bierze nawet pod uwagę  zrobienia przerwy w wykonywaniu zawodu.

Stomatolodzy nie tylko rzadziej zgłaszają problemy ze zdrowiem psychicznym w porównaniu z innymi pracownikami służby zdrowia (pielęgniarkami i lekarzami innych specjalności), ale nie są skłonni rozważać wzięcia dłuższego urlopu. Badanie przeprowadzone w Kanadzie wykazało, że część dentystów, by złagodzić napięcia i stres zmienia pracę.

Raport na ten temat ukazał się w Healthcare Management Forum.

Złe zdrowie psychiczne. Brak pomocy

- Istnieje potrzeba destygmatyzacji problemów ze zdrowiem psychicznym. Osoby na stanowiskach kierowniczych powinny mieć większą  świadomość tego typu zaburzeń i skuteczniej wspierać swoich współpracowników, podkreśla socjolog prof. Ivy Bourgeault, z University of Ottawa w Kanadzie,  Canada, główna autorka badania.

Zawody medyczne należą do najbardziej stresujących zawodów, a pandemia COVID-19 zwiększyła presję na lekarzy wszystkich specjalności. Biorąc pod uwagę ich wymagające środowisko pracy, kluczowe znaczenie ma lepsze zrozumienie czynników, które łagodzą lub szkodzą zdrowiu psychicznemu i bezpieczeństwu pracowników służby zdrowia, w tym dentystów.

Od listopada 2020 r. do maja 2021 r. do lekarzy dentystów, pielęgniarek, lekarzy internistów  i położnych pracujących w Kanadzie wysłano ankietę internetową. Badano poziom lęku, depresji, zespołu stresu pourazowego, zaburzenia nastroju, myśli samobójcze oraz używanie substancji lub uzależnienie. Oprócz ankiet przeprowadzono wywiady ze 163 pracownikami medycznymi.

Spośród 1860 pracowników służby zdrowia, którzy wzięli udział w badaniu, 1569 stanowiły kobiety, a 291 mężczyźni. W badaniu wzięło udział 397 dentystów, 310 lekarzy internistów, 1013 pielęgniarek i 202 położne.

Spośród wszystkich respondentów 62 proc. doświadczyło problemów ze zdrowiem psychicznym w jakimś momencie zdobywania wykształcenia lub wykonywania pracy zawodowej.  Łącznie aż 44 proc. dentystów zgłosiło problemy ze zdrowiem psychicznym, podkreśla prof.  Ivy Bourgeault.