• Jednym z przedsięwzięć, finansowanych w ramach sieci M-ERA.NET 3, jest projekt SMILE dotyczący materiałów stosowanych w stomatologii.
  • Pracami polskiego zespołu kieruje prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski z  Politechniki Białostockiej.

Wymagania estetyczne pacjentów, którzy chcą wyleczyć wadę zgryzu stale rosną. Zatem rośnie też potrzeba lepszych materiałów (ceramik), które mogą być stosowane bez obaw w jamie ustnej.

Te wysokie oczekiwania mają spełnić nowe, funkcjonalne, klikuskładnikowe zamki (metal/polimer) wykorzystywane w aparatach ortodontycznych. Kluczowe będzie  opracowanie powłoki o wysokim potencjale ochronnym przed próchnicą.

Właściwości mechaniczne i biologiczne tych materiałów zostaną ocenione in vitro i in vivo, głównie pod względem ich wpływu na stan zdrowia jamy ustnej. 

Funkcję kierownika polskiego zespołu pełni prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski z Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, materiały będą opracowywane wraz z zespołem z  Technische Universität Dresden (Niemcy – lider), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Niemcy) i Universitatea Politehnica din Bucuresti (Rumunia).