- Odkryliśmy nowy typ komórek progenitorowych w samej kości, które mogą przekształcać się w komórki kościotwórcze. Ich rolą może być regulowanie procesów formowania się kości lub utrzymanie oraz naprawa uszkodzeń, wyjaśniał prof. Ivo Kalajzic, z University of Connecticut School of Dental Medicine. 

Do tej pory sądzono, że komórki macierzyste biorące udział w budowaniu kości obecne są w szpiku kostnym i zewnętrznych rejonach kościach i służą jako "rezerwa", która stale bierze udział w procesach wzrostu kości. Najnowsze badania natomiast ujawniły obecność sieci kanałów którymi przemieszczają się erytrocyty ze szpiku kości, jednak nikt do tej pory nie odkrył w tych kanałach komórek mających zdolności do tworzenia nowej tkanki kostnej.

Więcej: Stem Cells