• Sukces leczenia implantologicznego w niejednym przypadku zależy od odbudowy tkanki kostnej, w której ma być umieszczony implant zębowy
  • Jedną ze stosowanych przez chirurgów stomatologicznych metod jest sterowana regeneracja kości. Polega ona na zastosowaniu w miejscu deficytu materiału kościozastępczego i pokrycia go błoną zaporową
  • Mimo to technika sterowanej regeneracji nadal wiąże się z pewnym ryzykiem niepowodzenia i wymaga dłuższego czasu leczenia pacjentów z niewystarczającą ilością i jakością kości
  • W Korei opracowano nowy materiał na błonę zaporową do wykorzystania w sterowanej regeneracji kości. Zawiera on m.in. białko adhezyjne małża. Jak informuje   Bioengineering & Translational Medicine zastosowanie takiej błony zaporowej silnie stymuluje proces regeneracji kości  

Przygotować kość na implant zębowy

Długoterminowy sukces leczenia implantologicznego zależy od odpowiedniej ilości zdrowej tkanki kostnej, w której tkwi wszczep. W przypadku, gdy brak zęba przez długi okres czasu nie jest leczony, dochodzi do zaniku kości i przed umieszczeniem w tym miejscu implantu należy odbudować wyrostek zębodołowy.  W przeciwnym wypadku trwałe osadzenie implantu będzie bardzo trudne. 

Ta odbudowa tzw. sterowana regeneracja kości polega na zastosowaniu w miejscu deficytu materiału kościozastępczego i pokrycia go błoną zaporową. Naukowcy z Pohang University of Science and Technology w Korei Południowej opracowali nowy materiał na błonę zaporową, który ma zwiększyć sukces zabiegu odbudowy kości, informuje Bioengineering & Translational Medicine.  

Sterowanie odbudową kości pod implant zęba

Sterowana regeneracja kości jest często stosowaną metodą w leczeniu implantologicznym. Rolą błony zaporowej jest utrzymanie przestrzeni dla wzrostu kości, po to by miejsce ubytku kostnego nie zostało zasiedlone przez komórki inne niż komórki osteogenne, na przykład fibroblasty. Mimo to technika sterowanej regeneracji  nadal wiąże się z pewnym ryzykiem niepowodzenia i wymaga dłuższego czasu leczenia pacjentów z niewystarczającą ilością i jakością kości. Na ile błona zaporowa spełni swoją rolę i ułatwi proces regeneracji w dużym stopniu zależy od lokalizacji ubytku.

W Korei Południowej opracowano  osteogenny materiał barierowy do implantów dentystycznych, który zapobiega inwazji komórek tkanek miękkich, przyciąga komórki prekursorowe kości, w tym komórki macierzyste kości oraz  białko morfogenetyczne kości  (BMP-2). Nowatorska błona zaporowa zawiera otrzymane metodą inżynierii tkankowej zmodyfikowane białko adhezyjne małża połączone z peptydem Alg-Gly-Asp. W efekcie proces regeneracji kości znacznie przyspiesza.  

Nowatorska błona barierowa testowana na szczurach niemal dwukrotnie skraca odbudowę tkanki kostnej w obrębie czaszki.

- To odkrycie ujawnia, że istnieją możliwości poprawy skuteczności leczenia implantologicznego niezależnie od stanu kości. Co więcej opracowaną metodę można zastosować również do regeneracji różnych tkanek twardych, podsumował wyniki badania prof. Hyung Joon Cha, który kierował pracami koreańskiego zespołu.