Naukowcy z Kings College London oparli się na danych z przeprowadzonego w latach 2003-2004 badania National Health and Nutrition Examination Survey. Reprezentatywną próbkę stanowiło 3541 pacjentów z USA. Brano pod uwagę ich indeks masy ciała (BMI) oraz stan zębów. Aby określić typowe dla danej osoby spożycie napojów zawierających kwasy i słodzonych cukrem dwukrotnie, przeprowadzano szczegółowy wywiad.

Jak wykazała analiza uzyskanych danych, nadwaga lub otyłość niewątpliwie wiążą się z gorszym stanem zębów. Co więcej, zwiększone spożycie słodzonych napojów bezalkoholowych może być główną przyczyną erozji szkliwa i zębiny u otyłych pacjentów.

Poprzednie badania naukowców z King's College wykazały, że przedwczesne zużycie zębów dotyczy nawet 30 proc. dorosłych Europejczyków. Do przedwczesnego zużycia zębów prowadzi mięknięcie szkliwa związane z dietą lub działaniem kwasu żołądkowego w połączeniu z mechanicznym zużyciem.

Szkliwo, czyli zewnętrzna warstwa zęba, powoli się rozpuszcza. Może to prowadzić do zmiany kształtu lub wyglądu zębów - mogą się one stać wrażliwe na zimne lub gorące jedzenie i napoje. W najgorszym przypadku struktura zęba stopniowo ulega zniszczeniu. Erozyjne ścieranie zębów poważnie obniża jakość życia i może oznaczać konieczność skomplikowanych i kosztownych zabiegów.

Zużycie zębów jest klasyfikowane jako trzeci najważniejszy problem stomatologiczny po ubytkach i chorobach dziąseł. W przypadku osób otyłych oprócz konsumpcji kwaśnych napojów i pokarmów wchodzą w grę także inne czynniki ryzyka, jak zwiększone prawdopodobieństwa refluksu (zgaga), czyli zarzucanie soku żołądkowego do przełyku, a nawet jamy ustnej. Wzięto je pod uwagę podczas analizy wyników.