• Nadwrażliwość może występować od 4 do 74 proc. osób. Częściej u kobiet niż mężczyzn, na ból zębów pod wpływem np. zimna narzeka najwięcej pacjentów w wieku 30-40 lat.
  • Ból powstaje, gdy zębina zostaje odsłonięta wskutek ubytku szkliwa lub recesji dziąseł. Przepływ płynu w kanalikach staje się zaburzony, co drażni zakończenia nerwowe w zębinie.
  • Nadwrażliwość leczona jest preparatami, które powodują tworzenie się osadów wewnątrz kanalików lub warstwy mazistej na zębinie, blokującymi ich wejście. 
  • Z badania porównującego skuteczność past przeznaczonych dla pacjentów z nadwrażliwością i specjalnych preparatów z nanohydroksyapatytem wynika, że dają podobny efekt.

Nadwrażliwość zębiny  jest powszechnym stanem klinicznym. Typowy objaw tej dolegliwości to przejściowy ostry ból, który jest spowodowany odsłoniętą zębiną.
Ból przy nadwrażliwej zębinie to reakcja na bodźce zewnętrzne:
- termiczne,
- ewaporacyjne,
- dotykowe,
- elektryczne,
- osmotyczne
- chemiczne, 

Ból  pojawia się, gdy łagodny bodziec dociera do kanalików zębinowych, które zostały odsłonięte z powodu recesji dziąseł, utraty szkliwa lub utraty warstwy cementu pokrywającej powierzchnię korzenia.  Dolegliwości związane z nadwrażliwością zębów często bywają też powodem rozdrażnienia i dużego dyskomfortu pacjentów, co także może mieć negatywny wpływ na jakość życia pacjentów, w tym niekorzystnie wpływać na zdolność pacjenta do jedzenia, picia i utrzymania dobrej higieny jamy ustnej.

W skali globalnej dane wskazują, że nadwrażliwość może występować od 4 do 74 proc. osób w jakimś momencie życia. Kobiety są bardziej narażone niż mężczyźni, ponadto problem ten  występuje najczęściej u pacjentów w wieku 20–50 lat. Ponadto częściej pojawia się u osób będących pacjentami  specjalistycznej opieki periodontologicznej  niż w ogólnej populacji pacjentów.

Najczęściej zaatakowane zęby:
- kły dolne i górne
- przedtrzonowce,
-  obszar szyjkowy powierzchni policzkowej.

Ból wynika z zaburzenia płynów w odsłoniętych kanalikach zębinowych przez zewnętrzne bodźce; szybki ruch płynu w kanalikach aktywuje receptory nerwów czuciowych w miazdze zęba, powodując charakterystyczny krótki, ostry ból.

Leczenie nadwrażliwości zębów

Podstawową terapeutycznym  jest odczulanie nerwów za pomocą środków chemicznych, które hamują lub modyfikują polaryzację nerwów, lub zamknięcie kanalików zębinowych, by zmniejszyć przepuszczalność zębiny, a tym samym utrudnić ruchu płynów w kanalikach.

Jony potasu, zwykle w postaci azotanu potasu ( KNO3), modyfikują impuls nerwowy poprzez depolaryzację błon włókien nerwowych i hamowanie  ich repolaryzacji. W efekcie następuje zmniejszenie wrażliwości zębów; jednak nie ma mocnych dowodów, które wskazywałyby na skuteczność środków do higieny jamy ustnej mających w składzie azotan potasu w leczeniu nadwrażliwości.

Najczęściej  terapia polega na zamknięciu lub zmniejszeniu średnicy kanalików metodami chemicznymi  lub fizycznymi. Dostępnych jest wiele preparatów, które powodują tworzenie się osadów wewnątrz kanalików lub warstwy mazistej na zębinie, która blokuje ich wejście. 

Hydroksyapatyt w skali nano skutecznie leczy nadwrażliwość zębów?

Często stosuje się nanohydroksyapatyt (nano-HAP). Badania wykazały, że nano-HAP w formie pasty do zębów lub w postaci kremu do stosowania miejscowego ma zdolność remineralizacji początkowych zmian próchnicowych. Przeważa pogląd, że nanohydroksyapaty może służyć jako źródło jonów wapnia i fosforanów, utrzymując stan przesycenia tych jonów na powierzchni zęba, a tym samym sprzyjając odkładaniu i wzroście kryształów.

Wstępne badania in vitro  wykazały potencjał nano-HAP do blokowania kanalików zębinowych i łagodzenia objawów nadwrażliwości.   Badanie kliniczne przeprowadzone w Institute of Dental Sciences, Siksha 'O' Anusandhan University w Indiach, wykazało znaczące zmniejszenie nadwrażliwości tuż po  i po 4 tygodniach od jednorazowej aplikacji 15 proc. pasty z nanohydroksyapatytem.

Głównym celem badania klinicznego, prowadzonego w University of Texas Health San Antonio, w Stanach Zjednoczonych, było przetestowanie kilku past do zębów zawierających nano-HAP (produkowanych przez japońską firmę Sangi), pod kątem ich  skuteczności w łagodzeniu nadwrażliwości  w porównaniu ze środkami zalecanymi pacjentom z nadwrażliwością zębiny (Sensodyne Repair & Protect oraz NovaMin - GlaxoSmithkline).

Pasta do zębów ze sklepowej półki też dobrze leczy nadwrażliwość zębów

Pacjenci z rozpoznaną nadwrażliwością  zostali losowo przydzieleni do jednej z  czterech grup i stosowali w ramach eksperymentu:
- pastę do zębów zawierająca 10 proc. nanohydroksyapatyt,
- pastę do zębów zawierająca 15 proc. nanohydroksyapatyt,
- pastę do zębów zawierająca 10 proc. nanohydroksyapat  z dodatkiem azotanu potasu,
- pastę zawierającą fosfokrzemian wapniowo-sodowy .

Nadwrażliwość zębów (na bodźce zimna i powietrza) przed rozpoczęciem badania i po leczeniu  oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS). Uczestnicy badania używali przypisanej im pasty do zębów do rutynowego szczotkowania zębów dwa razy dziennie. Nadwrażliwość oceniano  po leczeniu  co 2 lub 8 tygodni.

Wszystkie stosowane w badaniu pasty do zębów zmniejszały nadwrażliwość zębiny w porównaniu do stanu wyjściowego.  Preparaty zawierające nanohydroksyapaty (10 i 15 proc.) same lub z dodatkiem azotanu potasu były  tak samo skuteczne w łagodzeniu nadwrażliwości na bodźce zimna i powietrza jak komercyjne pasty do zębów przeznaczone dla nadwrażliwych zębów, jeśli są stosowane co najmniej dwa razy dziennie.

Które pasty do zębów chronią przed erozją?

Wiele badań dotyczy także składników aktywnych past do zębów oraz ich współczynnika ścieralności, jednak mało kto do tej pory zajmował się chemicznym i fizycznym oddziaływaniem tych produktów na proces erozji zębów. Jedno z pierwszych tego typu badań, które przeprowadzono dla past dostępnych na rynku europejskim opisujemy  w tekście Które pasty do zębów chronią przed erozją? Wszystkie są zaliczane do produktów zmniejszających nadwrażliwość zębów i chroniących zęby przed ścieraniem i erozją.

Po szczegółowej analizie powierzchni szkliwa okazało się, że wszystkie badane w eksperymencie pasty do zębów ścierały je stopniowo. Szkliwa ubywało nawet pod wpływem samego szczotkowania próbki zanurzonej w sztucznej ślinie bez pasty do zębów (śr. utraty pow. 1,78). Najdelikatniejsza, czyli powodująca najmniejszy ubytek w powierzchni szkliwa, była pasta Sensodyne Repair & Protect.