• Politechnika Lubelska korzysta z unikatowego nanotomografu, którego maksymalna rozdzielczość jest tysiąc razy wyższa niż grubość ludzkiego włosa
  • Nanotomograf pozwala na ocenę zachowania materiału w trakcie zmian parametrów fizycznych i chemicznych (różne obciążenia, temperatury i środowisko)
  • Sprzęt, którym dysponują naukowcy Politechniki Lubelskiej pozwala na precyzyjne badanie m.in. materiałów dla stomatologii: implantów, materiałów kościozastępczych 

Unikatowy sprzęt m.in. do analizy materiałów stomatologicznych  

Nanotomograf pozwala na ocenę zachowania materiału w trakcie zmian parametrów fizycznych i chemicznych (różne obciążenia, temperatury i środowisko).

– Naszym zadaniem jest wytworzyć materiał, który będzie dokładnie spełniał określone wymagania. Badamy m.in. materiały dla medycyny: implanty, materiały kościozastępcze, materiały dla stomatologii. Na podstawie naszych analiz można uzyskać lepszą współpracę tych materiałów z organizmem człowieka. - mówi prof. Krzysztof Pałka z Katedry Inżynierii Materiałowej.

Przebadany w nanotomografie materiał analizowany jest za pomocą specjalnych algorytmów realizowanych przez wyjątkowo silną jednostkę obliczeniową. Dzięki niej możliwe jest przeanalizowanie w krótkim czasie ok. 2 tys. ujęć przekrojów poprzecznych.

Taki materiał poddawany jest analizie wizualnej i diagnostyce w oparciu o skomplikowane wzory matematyczne.

Spektrum, możliwych do przeprowadzenia, badań

– Oceniamy np. porowatość, wielkość i rozmieszczenie skaz czy poszczególnych składników materiału, obecność pęknięć i ich wymiary oraz wszystkie te cechy, które mogą mieć wpływ na wytrzymałość próbki. Możemy porównywać materiały za pomocą pewnych parametrów np. takich jak temperatura – wyjaśnia prof. Krzysztof Pałka.

Tego typu sprzęt wykorzystywany jest przede wszystkim tam, gdzie szczególne znaczenie ma kontrola jakości badanych materiałów na poziomie niespotykanym w innych urządzeniach diagnostycznych. Maksymalna rozdzielczość nanotomografu Xradia 510 Versa wynosi 70 nanometrów. To 1000 razy mniej niż grubość ludzkiego włosa (0,07 mm).

Nanotomograf został zakupiony w ramach projektu „Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii" CeBMaT na Politechnice Lubelskiej. Część wydatków (ponad 5 mln zł) pokryto ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.