• Sztuczna kość - wynalazek polskich naukowców m.in. z UM w Lublinie prezentowany jest podczas odbywających się właśnie targów EXPO 2022 w Filipinach
  • Materiał FlexiOss® to tzw. sztuczna kość (wynalazek polskich naukowców), która integruje się z kością pacjenta, wspierając proces odbudowy naturalnej tkanki kostnej. Badania pokazały, że dzięki temu rozwiązaniu w zasadzie eliminuje się konieczność przeprowadzania powtórnego zabiegu - w celu usunięcia implantu
  • Głównym składnikiem FlexiOss® jest całkowicie niealergiczny hydroksyapatyt, który łatwo zrasta się z ludzkim ciałem i jest bardzo plastyczny 

FlexiOss pożyteczny w: ortopedii, stomatologii i weterynarii 

Podczas targów EXPO 2022 prezentowane są trzy rodzaje materiałów

  • FlexiOss®Dent - mający zastosowanie w stomatologii;
  • FlexiOss® - wykorzystywany w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • FlexiOss®Vet - mogący mieć zastosowanie w weterynarii. - .

Materiał FlexiOss® po wszczepieniu korzystnie integruje się z kością pacjenta wspierając proces odbudowy naturalnej tkanki kostnej. W zasadzie eliminuje to konieczność powtórnego zabiegu - w celu usunięcia implantu.

Kompozyt kościozastępczy FlexiOss to jeden z najważniejszych polskich wynalazków medycznych ostatnich lat. Jego głównym składnikiem jest całkowicie niealergiczny hydroksyapatyt, który łatwo zrasta się z ludzkim ciałem i jest bardzo plastyczny. Co pozwala go dowolnie formować. Dzięki temu może być wykorzystywany do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów i chorób.

– Innowacyjną cechą FlexiOss są jego własności hemostatyczne – poprzez wchłanianie krwi w miejscu operacyjnym zapobiega powstawaniu skrzepów. Może również pełnić rolę nośnika leków przeciwbakteryjnych, co pozwala ograniczać stosowanie antybiotyków po zabiegu. Z punktu widzenia pacjenta, FlexiOss daje możliwość prawidłowej odbudowy tkanki kostnej, małego ryzyka ognisk zapalnych, zakażenia i odrzutu, mówił Maciej Maniecki, prezes zarządu Medical Inventi.

FlexiOss może być stosowany w chirurgii szczękowo-twarzowej. Lekarz będzie się mógł nim posłużyć m.in. przy wypełnianiu ubytków po torbielach lub do leczenia przetok. 

Sukces naukowców UM w Lublinie  

FlexiOss jest m.in. laureatem konkursu Polski Produkt Przyszłości. Głównym zadaniem, które zostało wsparte przez środki unijne, było promowanie FlexiOss na rynkach zagranicznych przez udział w "Programie promocji branży sprzętu medycznego". W ramach tego projektu firma wzięła udział w międzynarodowych targach w: Düsseldorfie, Poznaniu, Miami Beach, Dubaju i Singapurze. Dodatkowo firma brała udział w misji gospodarczej oraz skorzystała z usługi doradczej.

O sukcesie badaczy z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. Grażyny Ginalskiej i dr hab. Anny Belcarz, wielokrotnie informowaliśmy. Komercjalizacja osiągnięć naukowych była możliwa dzięki działaniom firmy Medical Inventi – spółki założonej jako inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prywatnego kapitału.

FlexiOss  z ochroną patentową na całym świecie 

- Dzięki udziałowi w Medical Philippines EXPO 2022 mamy okazję pokazać „sztuczną kość” FlexiOss® nowym odbiorcom – powiedział Maciej Maniecki.

Produkt chroniony jest patentami na terenie: Austrii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Anglii i Irlandii. W czerwcu 2022 r. spółka otrzymała dopuszczenie do dystrybucji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także złożyła dokumentację do Agencji Żywności i Leków w USA (FDA), aby uzyskać możliwość sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Medical Philippines EXPO 2022 to jedyne specjalistyczne targi medyczne, stomatologiczne, farmaceutyczne na Filipinach. W trakcie wydarzenia prezentowane są najnowsze osiągnięcia techniczne w m. in. branży medycznej, dentystycznej, farmaceutycznej czy sprzętu laboratoryjnego.