• W  badaniu wykonanym w Brazylii osoby, którym usunięto zęby ze wskazań periodontologicznych, były znacznie starsze niż pacjenci, którzy przeszli zabieg  ekstrakcji zębów z jakichkolwiek innych wskazań.
  • Choroba przyzębia w większości przypadków postępuje powoli, a poważną utratę przyczepu najczęściej można spotkać u osób starszych. 
  • Ponad 70 proc. ekstrakcji u pacjentów periodontologicznych można było uniknąć, gdyż zalecono je przedwcześnie.

Główne wskazania do ekstrakcji to:

- zaawansowana próchnica,
- choroby przyzębia,
- złamania,
- nieudane leczenie endodontyczne,
- wymogi leczenia ortodontycznego i protetycznego
- zęby trzecie trzonowe zatrzymane,
- wybór ekstrakcji przez pacjenta, jako tańszej metody leczenia.

Utraty zębów można uniknąć poprzez bardzo dobry poziom higieny jamy ustnej oraz częste okresowe wizyty kontrolne. Tylko tak można w radykalny sposób zmniejszyć, jeśli nie wyeliminować próchnicę oraz  choroby przyzębia, które najczęściej prowadzą do ekstrakcji zębów.

Zębów wyrywanych mniej, ale nadal za dużo

Utrata zębów jako zjawisko, znacząco się zmniejsza w wielu krajach, jednak bezzębie obejmuje nadal duży odsetek osób w podeszłym wieku. Badanie epidemiologiczne przeprowadzone w Brazylii w 2010 r. wykazało, że osobom w wieku 65–74 lat średnio brakuje 25 zębów, zaś ponad połowa ludzi w tej grupie wiekowej dotknięta jest bezzębiem. 

Natomiast w Europie średnia liczba zębów wynosi w starzejącej się populacji zwykle poniżej 20 i dramatycznie spada wraz z wiekiem.

Parodontoza zbiera żniwo w postaci ekstrakcji zębów

Choroba przyzębia jest uważana za główną przyczynę utraty zębów. Tyle że, istnieje rozbieżność między dużą liczbą zębów usuniętych ze wskazań periodontologicznych a stosunkowo niską częstością występowania  zaawansowanej parodontozy.

Wcześniejsze badania oceniały poziom przyczepu w zębach usuniętych ze wskazań periodontologicznych. Wynika z nich, że wiele ekstrakcji jest przeprowadzanych w umiarkowanym stadium choroby przyzębia.

Celem pracy była ocena więzadeł  przyzębia pod kątem wskazań do ekstrakcji w usuniętych zębach  w ramach publicznej ochrony zdrowia.

Naukowcy założyli, że ​​wiele zębów usuniętych ze wskazań periodontologów może zostać zachowanych.

Wyniki analizy opublikowało pismo International Dental Journal.

Przedwczesne decyzje o konieczności ekstrakcji zęba

W badaniu wzięło udział 15 państwowych klinik stomatologicznych w Brazylii i 19 pracujących w nich dentystów.

W sumie zbadano 414 usuniętych zębów wykorzystując mikroskop stereoskopowy, oceniając dla każdego zęba procent pozostałego więzadła ozębnej.  

Okazało się, że średnio 34,8 proc. więzadła ozębnej stwierdzono w przypadku zębów usuniętych ze wskazań periodontologicznych. Biorąc pod uwagę, że przynajmniej w teorii można utrzymać zęby posiadające ponad 30 proc. więzadła ozębnej, to z tej analizy wynika, że można było uniknąć ponad dwóch  trzech ekstrakcji zębów u pacjentów periodontologicznych.

Według badań przeprowadzonych na terenie Szwecji przez Lindhe i Nymana nawet przy zaawansowanej parodontozie można utrzymać zęby przez 14 lat, o ile uda się zachowywać bardzo staranną kontrolę płytki nazębnej. Ponadto zęby te często  często służą jako filary  dla  stałych rekonstrukcji protetycznych.