• Optymalizacji pracy ortodonty służy gromadzenie wszystkich informacji dotyczących pacjenta w jednym miejscu i zarządzanie procesem konsultacji lekarza ze specjalistami laboratorium
  • To, co może pozwolić klinice i laboratorium wyjść na wyższy poziom leczenia, to poszerzenie funkcjonalności platform do przesyłania danych i rozbudowanie oferty usług m.in. poprzez tworzenie zindywidualizowanych planów łączących różne metody (na przykład wspomaganie metody nakładkowej konstrukcjami na miniimplantach)
  • Platformy do przesyłania danych  są szczególnie istotne, ponieważ stanowią one główne źródło przepływu informacji pomiędzy laboratorium a lekarzem

Współpraca pomiędzy laboratorium a lekarzem staje się coraz szybsza i bardziej efektywna. Przyczyna? Zainteresowanie branży nowatorskimi narzędziami i tworzenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie przewidywalności leczenia, w tym np. współczesnych procesów planowania leczenia za pomocą platform do przesyłania danych.

Planowanie leczenia ortodontycznego

Tworzenie dedykowanych platform i wizualizacja leczenia alignerowego stały się już standardem, a więc nie zaskoczą lekarza innowacyjnością. Z kolei to, co faktycznie może pozwolić klinice i laboratorium wyjść na wyższy poziom leczenia, to poszerzenie funkcjonalności tych platform i rozbudowanie oferty usług m.in. poprzez tworzenie zindywidualizowanych planów łączących różne metody (na przykład wspomaganie metody nakładkowej konstrukcjami na miniimplantach).

Optymalizować pracę pomaga ponadto, gromadzenie wszystkich informacji dotyczących pacjenta w jednym miejscu i zarządzanie procesem konsultacji lekarza ze specjalistami laboratorium. Wszystko po to, aby obie strony mogły sprawnie realizować projekty i proponować niekonwencjonalne metody leczenia, a także zapewniać szybką i przejrzystą komunikację.

– Dla nas, jako laboratorium specjalizującego się w leczeniu alignerowym, platforma komunikacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu zespołu. Wykorzystanie tego narzędzia jest szczególnie istotne, ponieważ stanowi ono główne źródło przepływu informacji pomiędzy laboratorium a lekarzem.

Jest to korzystne rozwiązanie dla obydwu stron – dostęp do rozbudowanego pakietu danych pozwala nam na lepszą interpretację zlecenia i zastosowanie najbardziej efektywnych rozwiązań dla danego przypadku, lekarz natomiast otrzymuje możliwość wnikliwego wglądu w symulację oraz weryfikacji każdego etapu leczenia.

W trakcie planowania na platformie możemy umieszczać dodatkowe komentarze oraz uwagi, co pozwala adaptować plan aż do momentu jego akceptacji – mówi Agata Bobczuk z ONCE Aligner.

Uzupełnianie leczenia alignerowego innymi metodami

Najważniejszym zadaniem ortodonty jest dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb pacjenta tak, aby gwarantowały one bezpieczne i efektywne leczenie.

- Współpraca z zespołem takim jak ONCE Aligner może pomóc lekarzom w zaprojektowaniu leczenia tak, aby jego wyniki były przewidywalne i możliwe do osiągnięcia niezależnie od stopnia zaawansowania problemu – mówi Filip Dziedzic, współzałożyciel ONCE Aligner.

- Odpowiednie założenia i przejrzysta komunikacja niwelują ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z modyfikacją planu i przynoszą lepsze efekty w procesie leczenia nakładkowego. Zależy nam nie tylko na wyprodukowaniu nakładek zgodnie z zaleceniami lekarza, ale przede wszystkim na kompleksowym wsparciu kliniki w całym procesie planowania
i prowadzenia leczenia. Dlatego też nasz zespół specjalistów pomaga lekarzowi w znalezieniu najbardziej efektywnych metod, indywidualnie dostosowanych do potrzeb konkretnego pacjenta - dodaje Filip Dziedzic.

- W przypadkach bardziej skomplikowanych wad proponujemy alternatywne rozwiązania, w tym uzupełnienie leczenia nakładkowego dodatkowymi metodami, na przykład konstrukcjami opartymi na miniimplantach. – zapewnia.

Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia. Zatem każdemu lekarzowi i laboratorium zależy na tym, aby proces leczenia każdej ze zgłaszających się osób przebiegał zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami, a jednocześnie żeby był maksymalnie zoptymalizowany, efektywny i jak najbardziej komfortowy. Dlatego właśnie kluczowe jest, aby lekarz miał możliwość nielimitowanych konsultacji z zespołem ekspertów.

Stała komunikacja i wsparcie ze strony laboratorium pozwalają na prowadzenie skutecznego leczenia metodą nakładkową nawet lekarzom bez dużego doświadczenia w obszarze ortodoncji. Wykwalifikowanym ortodontom z kolei powinno być zapewnione wsparcie merytoryczne w skomplikowanych przypadkach, sugerujące rozwiązania wspomagające leczenie nakładkowe,
tj. aparaty na miniimplantach. Wspólny proces planowania pozwala stworzyć przewidywalne efekty – a to dla wszystkich lekarzy jest obecnie najistotniejsze.

Wpływ komunikacji na współpracę

Chociaż cyfrowa stomatologia to w dużej mierze nowoczesne narzędzia, nie sposób pominąć istoty komunikacji personalnej na linii klinika – laboratorium. Prowadzenie konsultacji oraz przyjazny system do komunikacji pozytywnie wpływają na współpracę między kliniką a laboratorium.

Tworzenie symulacji, dobór indywidualnej ścieżki leczenia, a także produkcja odpowiednich nakładek opierają się na połączeniu wiedzy i doświadczenia zespołu specjalistów laboratorium i lekarza prowadzącego.