• Marihuana jest jednym z najczęściej używanych narkotyków na świecie,  o jej szkodliwym wpływie na zdrowie jamy ustnej wiadomo coraz więcej.
  • Poprzednie badania koncentrowały się tylko na skutkach używania marihuany ujawniających się w rejonie tkanek miękkich jamy ustnej.
  • Wiele leków na receptę wpływa na przebudowę kości i ortodontyczne ruchy zębów.
  • Po raz pierwszy wykazano, że dronabinol hamuje przebudowę kości wyrostka zębodołowego.
  • Częste zażywanie marihuany może wydłużyć czas leczenia ortodontycznego.

 Ruch zębów podczas leczenia aparatem ortodontycznym  zależy od procesu przebudowy kości. Różne leki wpływają na zdolność zębów do przemieszczania się. Wcześniejsze badania wykazały, że marihuana  wpływa na przebudowę kości, ponieważ kannabinoidy  (THC) wiążą się z receptorami kannabinoidowymi, które odgrywają rolę w homeostazie kości.

Badanie przeprowadzone na Harvard School of Dental Medicine miało ocenić wpływ dronabinolu na przebudowę kości wyrostka zębodołowego u szczurów.  Dronabinol zawierający ponad 0,2 proc. THC nie jest jeszcze dostępny w Polsce.

 - Uważa się, że jest to pierwsze badanie wykazujące, że dronabinol  (syntetyczny kannabinoid) ogranicza ruch zębów poprzez zmniejszenie resorpcji kości i hamowanie przebudowy kości wyrostka zębodołowego. Klinicyści powinni być świadomi potencjalnego wpływu używania narkotyków, ponieważ  marihuana staje się coraz bardziej powszechną używką, zwłaszcza wśród młodzieży i dorosłych,  często  zainteresowanych leczeniem ortodontycznym - podkreśla  dr Katherine Klein,  chirurg szczękowo-twarzowy w Harvard School of Dental Medicine.

Pod wpływem marihuany zęby się nie prostują

W celu określenia wpływu dronabinolu na przebudowę kości wyrostka zębodołowego 30 szczurom założono aparaty ortodontyczne wykonane z  drutu niklowo-tytanowego. Aparat, który był zamocowany od pierwszego zęba trzonowego szczęki do siekacza centralnego, miał być źródłem siły, która ścieśni zęby.

Przez 21 dni zwierzętom codziennie wstrzykiwano dronabinol. Poziom grzebienia kostnego wyrostka zębodołowego u tych szczurów prawie się nie zmieniał, podczas gdy w grupie kontrolnej (której nie podawano kannobinoidu)  obniżył się o 50 proc. 

Kiedy ząb jest pod wpływem siły ortodontycznej, tworzenie kości i ekspansja przyzębia zwykle występują po stronie napięcia, a resorpcja kości wyrostka zębodołowego następuje po stronie kompresji. Tych odpowiedzi na leczenie ortodontyczne nie obserwowano u zwierząt, którym wstrzyknięto dronabinol.

- Różne leki zmieniają ortodontyczny ruch zębów, a  wyniki tego badania dowodzą, że marihuana powinna zostać dodana do kategorii leków spowalniających ruch zębów  – podsumowuje Klein.

Badanie skutków zażywania THC przeprowadzone na modelach zwierzęcych  opublikował American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.