• Środek służący do znieczulenia miejscowego podany podczas zabiegu stomatologicznego prawdopodobnie wywołał skurcz tętnicy wieńcowej i w efekcie zawał serca u 50-letniego mężczyzny.
  • Pierwszy opis przypadku nietypowych powikłań powszechnie wykorzystywanego znieczulenia miejscowego pochodzi ze szpitala w Chinach.

Uwaga na środki znieczulające z lidokainą

Opisano  pierwszy przypadek, w którym lidokaina była najprawdopodobniej bezpośrednią przyczyną skurczu tętnicy wieńcowej, co następnie doprowadziło do ostrego zawału mięśnia sercowego u 50-letniego mężczyzny. Według autorów raportu potencjalnie groźne skutki uboczne tego powszechnie stosowanego środka znieczulającego wymagają uwagi lekarzy dentystów.

Opis przypadku ukazał się w American Journal of the Medical Sciences.

W marcu 2020 r. mężczyzna ogólnie zdrowy (nie miał alergii na leki ani pokarmy, nie miał nadciśnienia, cukrzycy, migotania przedsionków ani wysokiego poziomu cholesterolu, nie był palaczem)  miał przejść zabieg stomatologiczny.  Jak podają autorzy opisu przypadku,  w przeszłości pacjent pięciokrotnie przeszedł leczenie zachowawcze i implantologiczne.

Podczas wizyty dentysta podał do dziąsła zastrzyk ze środkiem znieczulającym (2 ml lidokainy 2proc. + 1 ml epinefryny 1:100 000), a po około jednej minucie  drugi zastrzyk  z 2 ml lidokainy do błony śluzowej jamy ustnej.

 

Po zastrzyku znieczulającym zawał serca

Niemal natychmiast po drugiej iniekcji pacjent zaczął odczuwać ból w klatce piersiowej oraz duszność, objawy utrzymywał się przez blisko 30 minut. Po 3,5 godziny od otrzymania pierwszego zastrzyku mężczyzna znalazł się w szpitalu.

Wykonane tam badanie EKG wskazywało na ostry zespół wieńcowy. W dwie godziny później mężczyzna został przeniesiony na oddział ratunkowy. Jednak wyniki jego koronarografii były już w normie, napisał kardiolog Sen He, z oddziału kardiologii w Chengdu BOE Hospital w Chinach.

Echokardiografia wykonana bezpośrednio po koronarografii i nie wykazała żadnych istotnych nieprawidłowości w ruchu ścian mięśnia sercowego ani wad zastawek. Badanie laboratoryjne ujawniło stężenie troponin sercowych na znacznie podwyższonym poziomie. Wszystkie testy w kierunku infekcji wirusowej (SARS-CoV-2, grypy A i B, adenowirusa i wirusa syncytialnego układu oddechowego) były negatywne.

Następnego dnia po angiografii objawy u pacjenta niemal ustąpiły. Mężczyzna był leczony diltiazemem, klopidogrelem i suplementami potasu. Po pięciu dniach został wypisany ze szpitala z diagnozą podejrzenia ostrego zawału mięśnia sercowego spowodowanego skurczem tętnicy wieńcowej, napisali autorzy pracy.

Po wypisie mężczyzna kontynuował przyjmowanie leków przepisanych mu w szpitalu. Podczas wizyty kontrolnej po dwóch miesiącach pacjent nie odczuwał ani bólu w klatce piersiowej,  ani duszności.

Co mogło się zadziać

Jedną z przyczyn ostrego zawału mięśnia sercowego jest skurcz tętnicy wieńcowej, który może być wywołany działaniami niepożądanymi niektórych leków. W opisywanym przypadku dwie następujące po sobie iniekcje ze środka znieczulającego mogły spowodować  gwałtowny wzrost stężenia lidokainy we krwi do poziomu progowego. To hamowało relaksację tętnic wieńcowych, co prawdopodobnie doprowadziło u pacjenta do skurczu tętnicy wieńcowej i ostrego zawału mięśnia sercowego.

Jako że lidokaina jest powszechnie stosowanym w praktyce klinicznej środkiem do znieczuleń miejscowych, potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć potencjalną rolę lidokainy w skurczu tętnic wieńcowych, ostrzega chiński kardiolog.