• Fluoroza to stan patologiczny, który powstaje pod wpływem nadmiernej ekspozycji zębów  na związki fluoru w okresie rozwoju szkliwa.
  •  Podczas leczenia uogólnionej fluorozy z defektami na powierzchni zębów, zmienione chorobowo szkliwo lub zębina muszą zostać usunięte, a następnie odtworzone.
  • Licówki to minimalnie inwazyjny zabieg najczęściej wykorzystywany do poprawy estetyki uśmiechu. Badacze z Turcji analizowali ich przydatność w leczeniu fluorozy.

Fluoroza - choroba szpecąca zęby

W zależności od stopnia zaawansowania fluorozy na zębach pojawiają się pojedyncze lub zlewające się pasma lub plamy opalizujące, kredowobiałe czy nawet brunatne zagłębienia oraz ubytki szkliwa.

Szkliwo jest matowe i chropowate a zębina słabiej zmineralizowana. Stopień zaawansowania fluorozy zależy od stężenia związków fluoru w wodzie pitnej, czasu ekspozycji na fluor, od indywidualnej wrażliwości organizmu i czynników środowiskowych.

Wapń i magnez zawarte w diecie ograniczają wchłanianie fluoru. Niedobór tych pierwiastków w pożywieniu sprzyja występowaniu fluorozy. Na podstawie kompleksowych badań ustalono, że na powstawanie fluorozy wpływa ponadoptymalna, sumaryczna dawka fluoru pochodzącego z różnych źródeł, takich jak: woda pitna, pożywienie, tabletki fluorowe, pasta do zębów.

Obecnie zwraca się dużą uwagę na zwiększające się zanieczyszczenie środowiska związkami fluoru wynikające z rozwoju przemysłu. Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obniżyła optymalną z punktu widzenia profilaktyki próchnicy zębów dawkę fluoru i wynosi ona aktualnie od 0,5 do 1 ppm.

Usuwanie zmienionego szkliwa

Od blisko 30 lat licówki porcelanowe są dobrym rozwiązaniem do odbudowy zębów przednich, a decydują o tym takie ich cechy jak biokompatybilność, trwałość i estetyka. Najczęściej wykorzystuje się je do poprawy kształtu i położenia zęba, ukrycia przebarwień zębów oraz odbudowy zębów z erozją. Jako minimalnie inwazyjna procedura stały się dobrą alternatywą dla koron protetycznych.

Podczas leczenia uogólnionej fluorozy z defektami na powierzchni zębów, zmienione chorobowo szkliwo lub zębina muszą zostać usunięta, a następnie odtworzone. Badacze  z tureckiego Suleyman Demirel University Faculty of Dentistry w  Isparta, przeanalizowali trwałość licówek porcelanowych na zębach z fluorozą przednią (w sumie 358 licówek).

- Wyniki tego badania klinicznego powinny zachęcić dentystów do rozważenia licówek podczas przywracania estetyki uśmiechu pacjentom z zaawansowaną fluorozą – napisali dr. Zeynep Demirekin i Suha Turkaslan.

Oceniano trwałość licówek czyli czas od ich zacementowania do powstania uszkodzenia. Za uszkodzenie licówki uznano pęknięcie porcelany i jej odklejenie się.Szacowany wskaźnik trwałości licówek w wykonanym badaniu wynosił 0,997 lub więcej przez 10 lat. Autorzy zauważyli, że na przestrzeni lat niektóre zęby z licówkami miały złamania i próchnicę wtórną.

- Licówki są dobrą opcją leczenia fluorozy jako minimalnie inwazyjny zabieg, pozwalający uniknąć  preparacji zębów pod korony protetycze, a jednocześnie dobrze maskujący przebarwione zęby przez długi czas, podkreślają tureccy badacze w swojej pracy opublikowanej przez BMC Oral Health.

Licówki - szybka odbudowa pięknego uśmiechu

Najczęściej licówki mocuje się na tych zębach, które należy skorygować pod kątem np. odcienia, kształtu lub długości. Zwykle wykonuje się od 12 do 22 licówek na zęby, które odsłaniane są podczas mowy i szerokiego uśmiechu.

To najszybszy sposób poprawy wyglądu zębów u osób, które wstydzą się uśmiechać z powodu mankamentów estetycznych. Licówki są także mniej inwazyjne od koron protetycznych, ponieważ w zależności od typu – nie wymagają szlifowania całego zęba, a jedynie przedniej części lub w ogóle nie wymagają preparacji

 Zalety licówek

-można zmienić odcień zęba,
- zamaskować trudne przebarwienia m.in. po leczeniu kanałowym,
- zmienić kształt: wydłużyć zbyt krótkie zęby, poszerzyć lub zwęzić,
- odbudować w przypadku złamania lub pęknięcia,
- zakryć nieestetyczne wypełnienia w odcinku przednim,
- skorygować niewielkie wady zgryzu, a także szpary między zębami.

Wskazania do zastosowania licówek 
- trwałe przebarwienia zębów spowodowane np.  przez terapię antybiotykami tetracyklinowymi,
- fluoroza,
- wada rozwojowa szkliwa amelogenesis imperfecta, 
- wiek,
- odbudowa startego lub pękniętego zęba,
- zaburzenia w morfologii zęba,
- korekta niewielkiej wady zgryzu.

Przeciwskazania do stosowania licówek
- bruksizm,
- wada zgryzu,
- szkodliwe nawyki (np. obgryzanie paznokci),
- zła higiena jamy ustnej,
- zbyt małe i krótkie zęby (gdy ich powierzchnia jest zbyt mała, aby zapewnić właściwe umocowanie licówki),
-  braki zębowe w odcinkach bocznych uzębienia,
-  zęby bardzo zniszczone, z rozległymi wypełnieniami,
- niewyleczona próchnica.