• Badania prowadzone z wykorzystaniem tomografii stożkowej dowodzą, że leki przeciwnadciśnieniowe mogą pozytywnie wpływać na grubość warstwy korowej kości żuchwy.
  • Istnieje szansa, że przyjmowanie leków na nadciśnienie hamuje utratę masy kostnej, naturalnej w procesie starzenia się organizmu.
  • Pacjenci, leczący nadciśnienie, mogą mieć większe szanse na trwałe implanty zębowe.

Praca została opublikowana w Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology.

To pierwsza praca opisująca badanie, w którym wykorzystano CBCT do zbadania wpływu leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi na grubość warstwy korowej żuchwy. W opinii naukowców, jeśli kolejne badania dowiodą, że leki hipotensyjne  poprawiają gęstość i grubość warstwy korowej żuchwy, lekarze dentyści mogą zmienić sposób oceny i selekcji pacjentów do leczenia  implantologicznego.

Pacjent leczący nadciśnienie bezpieczniejszy dla implantologa?

- Leki na nadciśnienie mogą chronić przed związaną z wiekiem utratą masy kostnej, mierzoną grubością warstwy korowej gałęzi  żuchwy – napisał jeden z autorów pracy dr Brett Spenrath, z wydziału chirurgii szczękowo - twarzowej University of Rochester Eastman Institute for Oral Health w Nowym Jorku.

Przewlekłe nadciśnienie może negatywnie wpływać na gęstość kości. Tymczasem, jak ujawniły badania, stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych – w tym blokerów kanału wapniowego, inhibitorów konwertazy angiotensyny i beta-blokerów – może zmniejszyć związaną z wiekiem utratę gęstości kości i zmniejszyć ryzyko złamań szyjki kości udowej. Jednak kwestia ta pozostaje dyskusyjna, ponieważ według autorów inne badania nie wykazały tego związku.

Gęstość kości ma kluczowe znaczenie dla stomatologii, ponieważ morfologia kości może wpływać na trwałość implantów dentystycznych. Implanty umieszczane w grubej kości korowej są bardziej stabilne, zatem leczenie implantologiczne rzadziej kończy się niepowodzeniem.

Jak leki na nadciśnienie wpływają na gęstość kości

Aby zbadać związek między stosowaniem leków przeciwnadciśnieniowych a grubością warstwy korowej żuchwy, naukowcy przebadali za pomocą tomografii stożkowej (CBCT) 169 pacjentów,  67 z nich stosowało leki na nadciśnienie.

Mierzono grubość warstwy korowej gałęzi żuchwy od strony policzkowej na wysokości płaszczyzny zgryzowej u każdego pacjenta.  U osób przyjmujących leki na nadciśnienie ta warstwa kości była grubsza średnio o 0,21 mm, w porównaniu z osobami niestosującymi tych leków. To sugeruje,  że leki przeciwnadciśnieniowe mogą zapobiegać utracie masy kostnej, podkreślają badacze.

Zdaniem autorów publikacji, jeśli wyniki te zostaną potwierdzone przez dodatkowe badania, mogą one być ważną wskazówką dla chirurga stomatologicznego prowadzącego zabiegi   implantologiczne lub chirurga twarzowo - szczękowego leczącego złamania szczęki i żuchwy.