Naukowcy prześledzili prace naukowe (prowadzone z udziałem ludzi, ale także zwierząt laboratoryjnych), analizujące na ile zabieg laserem przyspiesza gojenie dziąsła po wyrwaniu zęba.. Doszli do wniosku, że wyniki są pozytywne, tyle że nieliczne, a także ograniczone do określonego typu lasera i jego specyficznych właściwości.

Gojenie się rany 
Gojenie się wyrostka zębodołowego po zabiegu ekstrakcji jest złożonym procesem. Badania przeprowadzone do tej pory wskazują, że laseroterapia może go przyspieszyć, a także zmniejszyć dolegliwości pacjentów. Może być szczególnie korzystna w przypadku osób o obniżonej odporności, na przykład chorych na cukrzycę lub nosicieli wirusa HIV, napisała w pracy prof. Carmen Jacques Lemes, specjalista w chirurgii szczękowo-twarzowej na Federal University of Pelotas w Brazylii.

Jednak pomimo wielu terapeutycznych możliwości - zastosowanie lasera po ekstrakcji zęba nadal się nie przyjęło. Stąd próba przeanalizowania istniejącej literatury tematu, pod uwagę brano tylko prace opublikowane w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.  Znaleziono 16 prac badawczych, z których połowa przeprowadzona została na ludziach i objęła 461 pacjentów po 480 zabiegach ekstrakcji. Siedem badań analizowało gojenie się wyrostka zębodołowego po ekstrakcji trzonowca u pacjentów do 65 r. ż. zaś jedno dotyczyło procesu gojenia się po ekstrakcji przedtrzonowca w grupie pacjentów między 12 a 18 r. ż.

Jeśli laser to jaki?
Do laseroterapii wykorzystano niskoenergetyczny laser półprzewodnikowy GaAlAs (arsenek glinowo-galowy), chemiczny - fluorowodorowy, helowoneonowy lub diodowy.  Zabiegi wykonywano w czasie od jednego dnia do pół roku po ekstrakcji. Cztery prace wykazały korzystny wpływ na proces gojenia się zabiegów prowadzonych laserem GaAlAs, fluorowodorowym i diodowym, inne cztery zaś dowodzą braku wyraźnych efektów po laseroterpii prowadzonej helowoneonowym laserem i  GaAlAs.

- Część prac potwierdza przyspieszenie procesu gojenia rany, redukcję obrzęku i zmniejszenie bólu po ekstrakcji zęba, podkreśla prof. Carmen Jacques Lemes.

W eksperymentach prowadzonych na modelach zwierzęcych, w sześciu analizowano skutki laseroterapii u zdrowych szczurów zaś w dwóch u zwierząt z cukrzycą lub po zabiegach radioterapii. W badaniach efektywności wykorzystywano laser CO2, półprzewodnikowy GaAlAs, laser Nd:YAG (matrycą jest granat itrowo-glinowy, a domieszką neodym), helowoneonowy oraz diodowy.  Eksperyment obejmował 269 zwierząt po 326 ekstrakcjach zębów, głównie trzonowych.  Stwierdzono, że wszystkie typy laserów z wyjątkiem helowoneonowego, przyspieszają procesy gojenia po zabiegu usuwania zęba.

Więcej: Wound Repair and Regeneration