• Ekstrakcja dolnych zębów mądrości często wiąże się z powikłaniami pooperacyjnymi, takimi jak ból opuchlizna i szczękościsk. Objawy te ustępują do 7 dni po zabiegu
  • Stosuje się różne metody zapobiegania i zmniejszania powikłań, w tym laseroterapię. Nadal jednak nie ma jednoznacznych wyników badań potwierdzających skuteczność naświetlania laserem
  • Z badania przeprowadzonego na 25 pacjentach wynika, że wystarczy jeden zabieg laseroterapii, by zmniejszyć ból po ekstrakcji trzecich  zębów trzonowych

Usuwanie zębów mądrości. Ból po zabiegu trwa do 7 dni

Ekstrakcja dolnych ósemek  jest częstą procedurą chirurgiczną w stomatologii, która często wiąże się z powikłaniami pooperacyjnymi. Pacjent po usunięciu zębów mądrości żuchwy może cierpieć z powodu:

  • bólu,
  • obrzęku,
  • szczękościsku z powodu urazu śródoperacyjnego.

Ból zwykle nasila się w ciągu pierwszych 5 godzin po operacji, a następnie stopniowo zmniejsza się do końca pierwszego tygodnia.

By ograniczyć powikłania stosuje się przyjmowanie leków przeciwbólowych, krioterapię oraz różne techniki szycia rany. Jedną ze  strategii minimalizującą powikłania pooperacyjne proponowana jest laseroterapia. Biorąc pod uwagę skutki uboczne leków przeciwbólowych i względną nieskuteczność niektórych innych metod, laseroterapia wydaje się być dobrym rozwiązaniem problemu.

Jest ona wykorzystywana do przyspieszania regeneracji tkanek, leczenia niektórych schorzeń skroniowo-żuchwowych i wspomagania gojenia ran, niemniej jej skuteczność w łagodzeniu bólu po chirurgicznej ekstrakcji „zęba mądrości” wciąż budzi pewne kontrowersje. Tylko niewielka liczba badań wykazała optymalną skuteczność kliniczną laseroterapii w ograniczaniu bólu pozabiegowego, obrzęku oraz szczękościsku.

Laseroterapia. Coraz popularniejsza w stomatologii

Terapia laserowa ma kilka zastosowań w stomatologii. Wykorzystuje się ją do:  

  •  przyspieszania procesu gojenia,
  • przyspieszania regeneracji tkanek,
  • leczenia schorzeń skroniowo-żuchwowych,
  • łagodzenia przewlekłego bólu ustno-twarzowego
  • stymulacji procesu regeneracji kości.

Z dotychczas przeprowadzonych prac naukowych wynika, że laser diodowy (o długości fali od 940 do 980 nm) jest skuteczny w zmniejszaniu stanu zapalnego pooperacyjnego, przyspieszaniu gojenia ran i regeneracji tkanek.

Jednak jego skuteczność w łagodzeniu bólu po ekstrakcji trzecich zębów trzonowych jest nadal kontrowersyjna. Część prac potwierdzała  skuteczność kliniczną terapii laserowej w zmniejszaniu bólu pooperacyjnego, obrzęku i szczękościsku, podczas gdy inne zaprzeczały, by metoda ta miała takie działanie Nie ma też jednoznacznych wniosków co do liczby zabiegów, które mogą dać pozytywny efekt.

Laseroterapia hamuje ból. Badanie potwierdza skuteczność

Przeprowadzono badanie z udziałem 25 pacjentów (w wieku od 18 do 40 lat) z zatrzymanymi trzecimi trzonowcami po obu stronach żuchwy. Oceniano wpływ laseroterapii na dolegliwości bóle, obrzęk i szczękościsk po ekstrakcji obu ósemek.

Pacjentów przypisano do dwóch grup - w jednej stosowano laser, w drugiej wyłączony laser był przykładany do żuchwy. Kwadrant, w którym przeprowadzano ekstrakcję ósemki był bezpośrednio po zabiegu poddany działaniu lasera diodowego 940 nm (0,5 W, 10 J/cm2, fala ciągła przez 20 sekund) w trzech punktach mięśnia żwacza.

Po zabiegu pacjentom przepisano 400 mg ibuprofenu co 12 godzin przez 3 dni, a także antybiotyki i płyn do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną.

Okazuje się, że w grupie kontrolnej średnie natężenie bólu było znacząco wyższe w ciągu pierwszych 7 dni po zabiegu w porównaniu z osobami, u których zastosowano laseroterapię.  Ponadto pacjenci, którzy otrzymali naświetlanie laserem przyjęli istotnie mniejszą ilość leków przeciwbólowych niż grupa kontrolna.

Wadą pracy była niewielka liczba pacjentów, dlatego w przyszłości powinny zostać przeprowadzone badania obejmujące większą grupę osób, a także różne typy i parametry laserów.  Chociaż ból i obrzęk były mniejsze w grupie pacjentów, u których zastosowano laseroterapię pozabiegową, różnica ta była znacząca tylko w przypadku dolegliwości bólowych, podsumowali autorzy pracy opublikowanej w  BMC Oral Health.