• W periodontologii coraz częściej wykorzystywany jest kwas hialuronowy. A to dzięki coraz większemu zrozumieniu procesów fizjologicznych, które wytyczyło nowe kierunki badań i nakreśliło nowe strategie postępowania
  • Kwas hialuronowy wspomaga procesy gojenia i regeneracji. Te jego właściwości przydatne okazują się także w leczeniu chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej
  • Co nie mniej ważne, kwas hialuronowy może być łatwo uzyskany niskim kosztem

Destrukcja tkanek podtrzymujących ząb. Czyli choroba przyzębia

Jednym ze skutków chorób przyzębia może być powstawanie ubytków kostnych przyzębia, których leczenie powinno polegać na regeneracji zajętych struktur.

Pomimo zniszczenia tkanek aktywne komórki więzadła ozębnej nadal posiadają potencjał do regeneracji. Jednak regeneracja w tym rejonie wymaga nie tylko komórek zdolnych do proliferacji i różnicowania się w inne komórki w celu naprawy uszkodzeń, ale także środowiska, które wspiera i stymuluje ich aktywność.

Odbudowa powinna objąć:

Kwas hialuronowy. Zastosowania w stomatologii

Kwas hialuronowy (HA) zaczyna być coraz częściej wykorzystywany do regeneracji zniszczeń powodowanych przez choroby przyzębia a to dzięki jego właściwościom które:

  • wspomagają  procesy gojenia i regeneracji,
  • regulują procesy zapalne
  • nawilżają tkanki,
  • biokompatybilność – HA występuje we wszystkich tkankach organizmu człowieka, odpowiada za ich rozwój, stabilność i regenerację.

Kwas hialuronowy wykorzystuje się obecnie  jako substancję wspomagającą w zabiegach skalingu i root planingu u pacjentów periodontologicznych, a także  w leczeniu chirurgicznym ubytków kostnych. Prowadzi odbudowę recesji brodawek międzyzębowych za pomocą ostrzykiwania ich hialuronianem oraz aplikuje powierzchniowo na błonę śluzową jamy ustnej w leczeniu liszaja płaskiego oraz aft nawracających. 

Systematyczny przegląd klinicznych i radiograficznych wyników stosowania kwasu hialuronowego  (samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami) w chirurgicznym leczeniu ubytków wewnątrzkostnych przyzębia ukazał się w Dentistry Review.

Do badania włączono pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia z ubytkami śródkostnymi przyzębia powyżej ≥ 6 mm. 

We wszystkich analizowanych pracach zastosowanie kwasu hialuronowego dało znaczne zmniejszenie utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz zmniejszenie głębokości sondowania (PPD) i krwawienia przy badaniu sondą periodontologiczną (BoP).