• Dentyści niewiele wiedzą na temat programów leczenia nikotynizmu.
  • Tylko niewielka część spośród stomatologów (8 proc.) proponuje pacjentom skorzystanie z fachowego poradnictwa i leczenia, które ich uwolni od nałogu.
  • Co czwarty dentysta, który w ogóle nie porusza tematu palenia papierosów sam jest albo był palaczem lub użytkownikiem innej formy produktów z nikotyną. 

Palenie papierosów, vaping lub używanie bezdymnych wyrobów tytoniowych znacznie zwiększa ryzyko rozwoju parodontozy, próchnicy i raka jamy ustnej, a także prowadzi do gorszych efektów  chirurgicznych zabiegów stomatologicznych, w tym ekstrakcji i leczenia implantologicznego.

Według szacunków były palacz, który  nie używa tytoniu zmniejsza ryzyko wystąpienia parodontozy o 3,9 proc,, a ryzyko utraty zębów o 6 proc.  Osoby takie potrzebują jednak aż 15-letniej przerwy w paleniu tytoniu, aby osiągnąć ten sam poziom ryzyka, co ci, którzy nigdy nie sięgali po tę używkę.

Co drugi dentysta nie rozmawia z pacjentami o terapii nikotynizmu

Tymczasem z  ankiety opublikowanej w Journal of the American Dental Association, około połowa dentystów nie oferuje swoim pacjentom porad ani leczenia w zakresie zwalczenia nałogu palenia.

Co więcej, tylko 40 proc. respondentów ankiety wiedziało, że poradnictwo i leczenie nikotynizmu są zawarte w większości pakietów świadczeń ubezpieczeniowych, pisze dr Purnima Kumar z Ohio State University College of Dentistry.

Wskaźniki rzucania palenia rosną, gdy pracownicy medyczni rozmawiają z pacjentami na temat szkodliwości papierosów i drogi do uwolnienia od nałogu, zatem dentyści mogą mieć kluczowe znaczenie w pomaganiu palaczom.

Jak w tej roli sprawdzają się amerykańscy dentyści wynika z badania ankietowego: spośród 283 dentystów, którzy odpowiedzieli na ankietę, 49 proc. stwierdziło, że nie oferuje poradnictwa, ani leczenia w zakresie zaprzestania palenia. Około 40 proc. ankietowanych polecało poradnictwo na temat szkodliwości nałogu, a tylko 8 proc. wskazywało metody leczenia nikotynizmu.

Ponadto, jak zauważyli autorzy badania, 25 proc. respondentów, którzy w ogóle nie poruszają tematu palenia tytoniu, to  aktualni lub byli palacze papierosów, waperzy lub użytkownicy tytoniu bezdymnego.

Potrzebne szkolenie dentystów w zakresie leczenia nałogu palenia tytoniu

Zaledwie 40 proc. dentystów było świadomych, że wiele amerykańskich programów ubezpieczeniowych oferuje refundację poradnictwa i leczenia w zakresie zaprzestania palenia.

Zdaniem autorów badania, aby być skutecznym, dentyści potrzebują formalnego szkolenia na temat metod i procesu leczenia nikotynizmu.

- Nasze dane wskazują na potrzebę wpisania szkolenia na temat leczenia nikotynizmu  do programów nauczania w uczelniach dentystycznych – podkreśla Purnima Kumar.