• Nowe technologie w stomatologii to  bardzo szybko rozwijająca się dziedzina
  • Niestety materiały stomatologiczne zawierające metal zwiększają ryzyko alergii. Lekarze dentyści obserwują coraz większą liczbę przypadków reakcji alergicznych jako skutek leczenia stomatologicznego
  • Opisano rzadki przypadek liszaja płaskiego - będący skutkiem alergii na zawierające złoto implanty zębowe 

Leczenie implantologiczne. Zaskakująca reakcja nietolerancji na implanty zębów

Wprowadzanie nowych materiałów wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia alergicznej reakcji nietolerancji, jako powikłania leczenia stomatologicznego.

Największymi alergenami są nikiel i kobalt, jednak pacjenci często skarżą się także na amalgamat, złoto i tytan. Inne materiały, które najczęściej wywołują  kontaktową reakcją alergiczną, to kosmetyki i leki.

Co prawda rzadko przytrafiała się alergia na środki znieczulające, jednak naukowcy ostrzegają, że i na nie należy uważać.

Dziwne zmiany w jamie ustnej

Do szpitala uniwersyteckiego przy University of Miami Miller School of Medicine, w Stanach Zjednoczonych zgłosiła się kobieta w wieku 64 lat, w celu oceny kontaktowego zapalenia skóry oraz zmian w  jamie ustnej.

W historii medycznej pacjentki odnotowano reakcje alergiczne na wiele leków, które sama zgłaszała. Jednak pacjentka nie przeszła pełnych testów w kierunku czynników alergizujących.

Dopiero w szpitalu wykonano liczne testy płatkowe i te wykazały pozytywną reakcję alergiczną na złoto.

Stan uzębienia  kobiety, wymagał założenia wielu metalowych koron. Podczas badania jamy ustnej  przeprowadzonego w szpitalu stwierdzono wzdłuż linii dziąseł na zębach górnych i dolnych  przebarwienia i zgrubienia. Nie było owrzodzenia jamy ustnej, pisze Taha Rasul z University of Miami, w Cureus Journal of Medical Science. 

Na podstawie obrazu klinicznego, a także wcześniejszego wywiadu dotyczącego liszaja płaskiego,  lekarze doszli do wniosku, że zmiany w jamie ustnej mogą być kontynuacją tego samego procesu chorobowego. Zalecono jej  stosowanie   maści z 0,1 proc. triamcynolonu na zmiany w jamie ustnej oraz  wizytę u dentysty w celu oceny prac protetycznych.

Świeżo wszczepione implanty zębowe. Powikłania zaskoczyły lekarzy 

- Okazało się, że metalowe podstawy koron zawierają  znaczną ilość złota. Pacjentce zalecono dalszą kontrolę stomatologiczną i wymianę implantów, na takie, na które nie będzie uczulona.

 To pierwszy opisany przypadek, gdy zawierające złoto implanty zębowe wywołują rozwój liszaja płaskiego jamy ustnej, napisał w podsumowaniu pracy   Taha Rasul.

- Dentyści, podczas oceny i leczenia swoich pacjentów, powinni brać pod uwagę czynniki, które mogą przyczyniać się do rozwoju zmian liszajowatych jamy ustnej przestrzega badacz.

- To dentysta odpowiada za dobór materiałów stosowany w leczeniu konkretnej osoby. Stąd zalecenie, aby w codziennej praktyce dentystycznej przykładać więcej uwagi do objawów kontaktowej reakcji alergicznej oraz innych typów alergii w medycznej historii pacjenta - podsumowuje naukowiec. 

Liszaj płaski. Nadal nie do końca poznana choroba błon śluzowych

Liszaj płaski jest przewlekłą chorobą błon śluzowych i skóry, leczenie jest bardzo trudne. Choroba często nawraca i czasami może dać początek rakowi jamy ustnej. Objawia się w formie grudek, nadżerek lub owrzodzenia błony śluzowej.

Badanie wykonane w Zakładzie Patologii Jamy Ustnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,  w którym analizowano współwystępowanie liszaja płaskiego błony śluzowej z chorobami ogólnymi, wykazano, że ustna postać liszaja płaskiego częściej występowała u kobiet, głównie w wieku 60-70 lat. Liszaj płaski najczęściej miał formę bolesnych grudek na błonie śluzowej policzków, języku i dziąsłach.

Etiologia liszaja płaskiego nie została jeszcze jednoznacznie ustalona. Najczęściej badacze zakładają, że niezdefiniowany czynnik indukuje odpowiedź autoimmunologiczną limfocytów, co prowadzi do  apoptozy keratynocytów.