• Osiągnięcia naukowe mgr inż. Dagmary Słoty z Politechniki Krakowskiej zostały nagrodzone na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
  • Celem jej badań jest wykorzystanie hydroksyapatytu w produkcji nowych kompozytów do wykorzystania w implantologii stomatologicznej
  • Bioaktywna powłoka zawierająca hydroksyapatyt zapewnia trwalsze łączenie się implantu i otaczających go tkanek i zapobiega przemieszczeniu się implantu zębowego

Hydroksyapatyt. Kluczowy składnik nowego kompozytu

W Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca” mgr inż. Dagmara Słota z Politechniki Krakowskiej została nagrodzona za dwa osiągnięcia naukowe:

  • „Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty”, 
  • „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa”.

Rozwiązania te prezentowała podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie.

Bioaktywne powłoki. Lepiej przyjmujące się implanty zębowe

Wynalazek dotyczy opracowania technologii otrzymywania dwuwarstwowej, bioaktywnej powłoki kompozytowej, zawierającej fosforany wapnia oraz polimery pochodzenia naturalnego i syntetycznego, wykazującej właściwości nośnika substancji aktywnych – białkowych czynników wzrostu.

Metoda ta ma zastosowanie w implantologii, bowiem bioaktywna powłoka może zostać wykorzystana do pokrywania implantów polimerowych i metalicznych, np. endoprotezy.

– Biomimetyczna powłoka zapewni lepsze łączenie się, czyli adhezję implantu do otaczających tkanek, wyeliminuje ryzyko obluzowania i przemieszczenia implantu, a dzięki bioaktywności będzie wpływać na indukowanie procesu powstawania kości. Dodatkowa wartość biologiczna została osiągnięta poprzez modyfikację powłoki białkowym czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego, który odpowiada za proces rozrostu naczyń krwionośnych i (lub) transformującym czynnikiem wzrostu β (TGF-β) o właściwościach przeciwzapalnych – mówi dla pk.edu.pl mgr inż. Dagmara Słota.