Walka z dysfunkcją ślinianek przybrała nowy wymiar, a to dzięki dokonaniom naukowców z University of Texas w San Antonio. To ważne, gdyż ślinianki, które odmówiły posłuszeństwa, w zasadzie bardzo rzadko wznawiają funkcjonowanie. – Do namnażania komórek macierzystych ślinianki wykorzystaliśmy przestrzenną strukturę, wykonaną z włókna jedwabiu – opowiada, kierujący badaniami, prof. Chih-Ko Yeh. Osiągnięte rezultaty są obiecujące. Komórki ślinianki należą do grupy szczególnie trudnych do wyhodowania w laboratoryjnych warunkach, zastosowanie rusztowania z włókien jedwabiu okazało się strzałem w dziesiątkę.

Wyniki pracy naukowców z University of Texas zostały opisane w czasopiśmie Tissue Engineering Part A.

Niedostatek śliny może być następstwem m.in.: cukrzycy, radioterapii, stosowania medykamentów, procesów starzenia się organizmu człowieka.

Problem jest poważny, bo na przykład zespół Sjogrena to druga co do częstości występowania choroba autoimmunologiczna (po reumatoidalnym zapaleniu stawów). Zmaga się z nią do 5 proc. populacji. Choroba ta prowadzi do upośledzenia m.in. gruczołów łzowych i ślinianek. Te same dolegliwości powoduje kserostomia rzeczywista – w jej bardziej zaawansowanych stadiach może wystąpić zanik błony śluzowej jamy ustnej.  

Więcej: medicalnewstoday.com