• Szybka korekcja wymiaru przednio-tylnego (AP) przed założeniem aparatu ortodontycznego.
  • Metoda z zastosowaniem aparat Carriere Motion 3D oznacza mniejszą liczbę nakładek.
  • Metoda upraszcza proces leczenia i planowania, zwiększa współczynnik wskazań klinicznych przy rozpoczęciu leczenia tego samego dnia oraz skraca całkowity czas leczenia.

Aparat Carriere Motion 3D

Aparat Carriere Motion 3D™ jest wykorzystywany na początku leczenia do szybkiej korekcji wymiaru przednio-tylnego (AP) przed założeniem aparatu ortodontycznego lub alignera, kiedy nie ma w użyciu żadnych innych przyrządów, a pacjent wykazuje największą podatność na leczenie. 

Oferująca aparat firma Marrodent tak opisuje zalety proponowanego rozwiązania:
Realizując najtrudniejszy etap leczenia w pierwszej kolejności, lekarze mogą uzyskać platformę klasy I w ciągu trzech do sześciu miesięcy, skracając całkowity czas leczenia nawet o sześć miesięcy przy użyciu zamków SLX® 3D. Zastosowanie metody SAGITTAL FIRST ™ oznacza również mniejszą liczbę nakładek, a aparat Motion Appliance jest łatwy w użyciu dzięki 10-minutowemu wiązaniu, co umożliwia rozpoczęcie leczenia w tym samym dniu.

Niezależnie od rodzaju wady zgryzu stomatolodzy mogą stosować dotychczasowe metody leczenia.

SAGITTAL FIRST™ upraszcza proces leczenia i planowania, zwiększa współczynnik wskazań klinicznych przy rozpoczęciu leczenia tego samego dnia oraz skraca całkowity czas leczenia.

- Cieszymy się, że teraz możemy zaoferować produkty Ortho Organizers również polskim stomatologom – mówi Artur Podolski, Managing Director firmy Marrodent.

 

Nakładki ortodontyczne

Marrodent zachwala także Reveal® Clear Aligners (Reveal), nakładki ortodontyczne produkowane przez Henry Schein Orthodontics™. Nakładki Reveal mają być bardziej przejrzyste niż większość alignerów na rynku i zmniejszają lub eliminują konieczność stosowania attachmentów w przypadkach wad łagodnych i umiarkowanych. Mają gładkie krawędzie w kształcie zębów, które zwiększają komfort pacjenta.

Wszystkie przypadki Reveal są wprowadzane do oprogramowania Digital Dental Exchange (DDX®) firmy Marrodent, które umożliwia lekarzom zgłaszanie, przegląd i śledzenie przypadków.

Specjaliści stomatolodzy mogą przesyłać skany wewnątrzustne lub, jeśli wolą, przesyłać wyciski tradycyjne. Po przesłaniu wszystkich informacji o pacjencie, laboratorium Reveal wygeneruje zalecany plan leczenia, który zostanie wydany lekarzowi do zatwierdzenia. Lekarz weryfikuje i zatwierdza leczenie, a następnie śledzi postępy danego przypadku i dokonuje niezbędnych korekt.