• Rzadki przypadek infekcji oka będącej powikłaniem zabiegu stomatologicznego odnotowano w szpitalu w Southamton, w Wielkiej Brytanii.
  • Zębopochodne zapalenie tkanki łącznej oczodołu doprowadziło u pacjentki do utraty widzenia w jednym oku.
  • Gronkowiec złocisty z jamy ustnej  był przyczyną groźnej infekcji. 

Tomografia komputerowa ujawniła obrzęk i płyn wokół oka kobiety oraz częściowe zmętnienie zatoki szczękowej. Całkowita utrata widzenia w jednym oku  to powikłanie po ekstrakcji zęba. Po wizycie u stomatologa, u pacjentki rozwinęła się rzadka i bardzo niebezpieczna infekcja bakteryjna - zębopochodne zapalenie tkanki łącznej oczodołu.

Infekcję co prawda wyleczono, ale kobieta nie odzyskała widzenia w lewym oku, napisał dr  Aria Amir Ghasemi,  otolaryngolog w University Hospital Southampton National Health Service Foundation Trust. Opis przypadku zamieściło czasopismo  Advances in Oral and Maxillofacial Surgery.

Zębopochodne zapalenie tkanki łącznej oczodołu jest zagrażającą życiu infekcją bakteryjną, która powoduje zapalenie oka, a to jest wtórne do infekcji związanej z zębami. Zapalenie zatok i uraz są najczęstszymi czynnikami ryzyka zapalenia tkanki łącznej oczodołu, ale bywa nim również rzadkie powikłanie infekcji zębów.

Często jest to spowodowane przez powszechne w mikorobiomie jamy ustnej  typy bakterii, w tym gatunki Staphylococcus i Streptococcus. Oprócz ślepoty, nieleczone zapalenie tkanki łącznej oczodołu może rozprzestrzenić się na węzły chłonne i krwiobieg, co szybko prowadzi do śmierci.

Ból twarzy i opuchnięte oko po usunięciu zęba

Po trzech dniach lewostronnego obrzęku oczodołu, wydzieliny z nosa i nasilającego się bólu twarzy, kobieta trafiła do szpitala. Objawy zaczęły się po wizycie u dentysty, podczas której przeszła ekstrakcję zęba.

Pacjentka miała gorączkę i przyspieszoną akcję serca, wytrzeszcz lewego oka, spojówkę przekrwioną, ruchy gałek ocznych ograniczone. Widzenie w lewym oku coraz mniej ostre. Po kilku godzinach od przyjęcia do szpitala, kobieta całkowicie straciła  widzenie w tym oku, jak napisał  dr Aria Amir Ghasemi. 

Aby obniżyć napięcie śródgałkowe, wykonano boczną kantotomię. Lewe oko nie reagowało na światło. Stwierdzono brak drożności tętnicy środkowej siatkówki. Według raportu, w celu uregulowania  ciśnienia wewnątrzgałkowego zaordynowano maść, dożylnie podawane antybiotyki oraz krople steroidowe do oka.

Tomografia komputerowa wykazała, że zatoki są znacznie obrzęknięte. Obrazowanie ujawniło również częściowe zmętnienie lewej zatoki szczękowej pacjentki i przednich komórek sitowych. Zdiagnozowano zapalenie tkanki łącznej oczodołu.

Gronkowiec z jamy ustnej przyczyną problemu

Podczas endoskopowej operacji zatok przynosowych, usunięto z zatkanej zatoki szczękowej  ropę.  Wyniki laboratoryjne wykazały, że Staphylococcus aureus, bakteria, która może występować w jamie ustnej, spowodowała zapalenie tkanki łącznej.

Wiadomo, że gronkowiec złocisty może rozprzestrzeniać się z  jamy ustnej dość łatwo, wywołując ropnie, bardzo groźne zakażenia układowe, zakażenia endodontyczne, zapalenia kości żuchwy, ślinianek.

Osłabienie mięśni oka i wytrzeszcz gałki ocznej ustąpiły w kilka dni po zabiegu, jednak widzenie w lewym oku nie powróciło.

- Utrata wzroku u pacjentów z zębopochodnym zapaleniem tkanki łącznej występuje bardzo rzadko, podkreśla dr Ghasemi.