• Język specjalistyczny, stosowany przez lekarzy różnych specjalności, stanowi temat badań nad komunikacją
  • Generalnie składa się z precyzyjnych terminów  i określonych sformułowań, to  cechy języka pozostającego pod wpływem nauki. Jednak to co pozwala na sprawną komunikację między specjalistami nie sprzyja komunikacji z pacjentem.
  • Czy język medycyny dopuszcza sformułowania metaforyczne jest tematem badania mającego usprawnić relację lekarz - pacjent

Język medyczny. Naukowa precyzja i specjalistyczne terminy

Język medycyny  (także stomatologii) rządzi się  swoimi prawami.  Przede wszystkim kształtuje go nauka, gdyż  wymagane jest stosowanie specjalistycznej terminologii oraz bardzo precyzyjnych sformułowań. Czy ten język sprawdza się w każdej sytuacji? Okazją do wyrażenia własnych przemyśleń na temat języka zawodowego lekarzy daje badanie ankietowe. 

Autorką ankiety jest mgr Gabriela Pikor, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach swojej działalności naukowej ocenia metaforyczność języków specjalistycznych. 

Przekazywanie informacji medycznych pacjentom. Czy lekarze używają metafor?

Jak pisze we wstępie do kwestionariusza jego autorka, celem ankiety,  stanowiącej istotną część jej badań, jest określenie:

  • w jaki sposób osoby z wykształceniem medycznym postrzegają pojęcie języka medycyny oraz
  • czy język ten jest metaforyczny.

Otrzymane wyniki  pozwolą poznać procesy konceptualizacji pojęć z zakresu medycyny, a tym samym przyczynią się do efektywniejszej komunikacji personelu medycznego z pacjentem.

Kwestionariusz składa się z czterdziestu pytań. Ankieta jest dostępna  online