• Branża stomatologiczna związana jest już na co dzień z pracą systemów CAD/CAM, których elementami są m.in. skanery wewnątrzustne i laboratoryjne, drukarki 3D, czy frezarki stomatologiczne.
  • Przełom nakreślony przez cyfrową stomatologię, dokonuje się także na polskich uczelniach medycznych i technicznych.
  • W czasach pandemii branża stomatologiczna odczuwa skutki przerwania globalnych łańcuchów dostaw.

Korzyści z cyfrowych rozwiązań

Jakub Szymaniak, specjalista ds. rynku MedTech

Coraz większy odsetek polskich stomatologów stawia na cyfrowy rozwój praktyk, co przekłada się nie tylko na większą jakość i zakres realizowanych świadczeń ale i komfort pracy odczuwany przez pacjentów i pracowników medycznych. Cyfryzacja to także wymierne korzyści ekonomiczne związane z realizowanymi w efektywny sposób procedurami.

Cyfryzacja przynosi również wymierne korzyści po stronie laboratoriów protetycznych i ortodontycznych, które coraz częściej decydują się na korzystanie z nowoczesnych narzędzi usprawniających pracę.

Profesjonaliści wykorzystują w codziennej pracy systemy CAD/CAM, których elementami są m.in. skanery wewnątrzustne i laboratoryjne, drukarki 3D, czy frezarki stomatologiczne. To właśnie te narzędzia są odpowiedzią na rosnące oczekiwania pacjentów, którzy płacąc za usługę wcale niemałe pieniądze, zwracają baczną uwagę na to, czy oferowane im procedury diagnostyczne i zabiegowe uwzględniają ich szczególne preferencje i oczekiwania co do ostatecznego rezultatu leczenia.

Naukowe wsparcie w zakresie cyfrowych rozwiązań

Ważne, że przełom nakreślony przez cyfrową stomatologię, dokonuje się także na polskich uczelniach medycznych i technicznych. W odpowiedzi na potrzeby studentów kierunków takich jak technika dentystyczna czy stomatologia, placówki inwestują w nowoczesne maszyny, które umożliwią naukę z narzędziami cyfrowymi.

Tego typu technologie, coraz częściej stosowane w medycynie, znajdują także zastosowanie w innowacyjnych projektach naukowo – biznesowo – badawczych. Przykładem może być nowo otwarte Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia przy Politechnice Śląskiej, które zostało wyposażone we frezarki polskiej marki RS-Team.

Bez wątpienia już za kilka lat realizowane obecnie projekty badawcze, a szczególnie wdrożeniowe zdecydowanie wpłyną na to z czym będą mieli do czynienia pacjenci w gabinetach stomatologicznych.

Koronawirus a cyfrowe rozwiązania 

Głównym wyzwaniem dla branży stomatologicznej pozostanie w 2022 r. zmagania z pandemią koronawirusa. Choć jej wpływ na działalność gabinetów stomatologicznych czy laboratoriów protetycznych istotnie zmalał w stosunku do sytuacji z 2020 r., to kolejne fale zakażeń stanowią element niepewności podczas planowania prac z pacjentami.

To niejedyne zagrożenie oddziałujące na społeczność stomatologiczną. Branża odczuwa skutki przerwania globalnych łańcuchów dostaw, w wyniku których wiele urządzeń i materiałów jest trudno dostępnych, niekiedy nieosiągalnych. Zagrożenia te wymuszają dalszą cyfryzację branży i wzmacniają rozwój sieci lokalnych partnerów, którzy operują możliwie jak najbliżej partnerów biznesowych: właścicieli gabinetów i laboratoriów dentystycznych. 

 Jakub Szymaniak specjalista ds. rynku MedTech, współzałożyciel RS-Team 

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ze specjalizacją z zakresu techniki dentystycznej.

Od 2006 r. pomagał we wprowadzeniu do polskich klinik, gabinetów stomatologicznych oraz laboratoriów protetycznych technologię CAD/CAM. Jako szkoleniowiec wspiera setki profesjonalistów medycznych w rozwoju cyfryzacji.

W 2013 r., wspólnie z Grzegorzem Romkiem, założył spółkę RS-Team, markę specjalizującą się w produkcji urządzeń medycznych oraz usług dla sektora opieki stomatologicznej. Odpowiada za rozwój nowych, autorskich rozwiązań opartych o technologię CAD.