Naukowcy odkryli nieznaną do tej pory destrukcyjną rolę, jaką pełnią neutrofile współdziałające z bakteriami z jamy ustnej. Podjęli próbę sprawdzenia podatności różnych materiałów stomatologicznych na to niszczące działanie oraz zbadanie tempa w jakim ten proces się  odbywa.

Skupiono się na żywicy kompozytowej typu total-etch oraz self-etch. Żywica total-etch wymaga wstępnego wytrawiania substancji zęba, by zapewnić dobre utrzymanie wypełnienia. Natomiast materiał self-etch  łączy cechy wytrawiacza, primera i żywicy (co daje skrócenie czasu pracy). Oba typy żywic były aplikowane na ludzkie zęby uzyskane w wyniku ekstrakcji. Następnie przez 30 dni poddawano je działaniu neutrofili oraz bakterii.

Przez wiele lat uznawany za złoty standard w stomatologii zachowawczej, materiał typu total-etch w krótkim czasie w dużym stopniu został zniszczony, W odróżnieniu od niego self-etch broni się lepiej, ale także nosił ślady destrukcji indukowane przez neutrofile, mówi prowadzący badanie dr Yoav Finer.

 Te wyniki pozwalają lepiej zrozumieć złożoność procesów próchnicotwórczych, podkreśla biorący udział w badaniu  Russel Gitalis.

Oczywiście to bakterie ponoszą w głównej mierze odpowiedzialność za proces niszczenia i stymulują komórki układu odpornościowego. Jednak teraz zaczynamy identyfikować, które z czynników pochodzących od neutrofili mogą odpowiadać za niszczenie materiałów stomatologicznych. W gruncie rzeczy jest ich co najmniej kilka, a badania powinny się teraz koncentrować na wykryciu mechanizmów ich działania, dodaje Gitalis.

Naukowcy mają nadzieję, że badania powiązań występujących między neutrofilami i bakteriami pozwolą lepiej zrozumieć jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób, jaką jest próchnica zębów.  A to z kolei pozwoli opracować lepsze metody profilaktyki.

Więcej: Acta Biomaterialia