Program składał się z zajęć "teoretycznych" i praktycznych. Przez 21 dni dzieci codziennie myły zęby w szkole.  Jak odnotowali autorzy pracy największe korzyści, czyli największą poprawę w higienie jamy ustnej wraz z wiedzą na temat znaczenia właściwego mycia zębów zaobserwowano u dzieci do 7-9 roku życia.

Zasada "czym skorupka za młodu nasiąknie" w codziennych nawykach sprawdza się jak nigdzie. Wielokrotnie potwierdzono, że im wcześniej rozpocznie się nauka mycia zębów, tym dzieci chętniej przyjmują zalecane zachowania. Wprowadzenie zajęć z higieny jamy ustnej do przedszkoli i szkół to najbardziej skuteczna metoda zwiększania świadomości społecznej w tym temacie, podsumował wyniki programu dr Paulo Melo z  University of Porto Faculty of Dentistry w Portugalii.

Program powstał z inicjatywy FDI i firmy Unilever. Wzięły w nim udział dzieci z 10 krajów i 86 szkół.

Zajęcia w szkołach miały miejsce dwukrotnie, z przerwą 6-cio lub 12-to miesięczną. W każdej ze szkół program realizowało 2-4 dentystów oraz nauczycieli. W sumie przedstawiciele FDI przeszkolili na potrzeby programu ponad 500 nauczycieli. Na kilku pierwszych zajęciach dzieci uczono prawidłowych technik szczotkowania zębów. Ale też zadbano o jak największą skuteczność programu wykorzystując wiedzę także z psychologii.

By dzieci przyjęły nowe dobre nawyki powinny:
Wiedzieć

Dentyści i nauczyciele rysowali na tablicy i demonstrowali dzieciom jak prawidłowe mycie powinno wyglądać. 
Dobrze się bawić
Nauka wiązała się też z zabawą m.in. dzieci uczyły się specjalnej piosenki, zapoznawały z bohaterami filmów animowanych na temat szczotkowania zębów. 
Mieć łatwy dostęp
Dzieci dostawały w prezencie szczoteczki i próbki pasty  do zębów, by wprawiały się w myciu zębów w domu, wręczano im także edukacyjną broszurę przeznaczoną dla ich rodziców.
Wyrobić sobie nawyk
Jednym z prezentów był także specjalny kalendarz, w którym mogły zaznaczać każdego dnia, że zęby umyły, a dla rodzica było pod każdą datą miejsce na potwierdzenie, że dziecko umyło zęby dwa razy.
Być nagradzane za właściwe zachowanie
Dzieci codziennie dostawały nagrodę, a po trzech tygodniach odbywała się uroczystość na zakończenie programu.

Naukowcy, by sprawdzić skuteczność tych działań, rozdawali kwestionariusze, za pomocą których sprawdzali wiedzę na temat zdrowia jamy ustnej oraz zwyczaje związane ze szczotkowaniem zębów. Ankieta była przeprowadzana na początku i końcu trzytygodniowych zajęć, następnie przy okazji kolejnej edycji programu po 6-12 miesiącach. Dwukrotnie przeprowadzali także badanie stomatologiczne i mierzyli ilość nalotu nazębnego oraz próchnicę. W sumie przebadanych zostało 5 148 dzieci.

Początkowo 51 proc. dzieci mówiło że myje zęby dwa razy w ciągu dnia. Po zakończeniu pierwszych trzytygodniowych zajęć ich liczba zwiększyła się do blisko 77 proc. Na początku drugiego cyklu zajęć  74 proc. dzieci twierdziło, że myje zęby rano i wieczorem, a po zakończeniu programu aż 82 proc. Zachowania prozdrowotne wszystkich uczestników  poprawiły się, w najmniejszym stopniu zmianę w codziennych zwyczajach obserwowano u dzieci poniżej 7 r. ż.

- Te wyniki wskazują że programy adresowane do małych dzieci w wieku 2-6 lat muszą uwzględniać udział rodziców, za to 7-9-latki świetnie reagowały na zajęcia, ich świadomość i nawyki bardzo się zmieniały szczególnie po drugiej edycji trzytygodniowych zajęć, podsumowali pracę jej autorzy. 

O skutecznej metodzie edukacji zdrowotnej dzieci donosi periodyk International Dental Journal.

Więcej: ncbi.nlm.nih.gov