• Amerykańska organizacja, zajmująca się promocją działań prewencyjnych w ochronie zdrowia  (U.S. Preventive Services Task Force), zaktualizowała rekomendacje na temat profilaktyki próchnicowej dla dzieci poniżej 5 r.ż. 
  • Zalecenia podkreślają znaczenie regularnej higieny jamy ustnej i ograniczenia cukru w diecie małych dzieci.
  • Stwierdzono, że mimo systemu refundacji i dowodów na skuteczność  lakierów fluorkowych nadal nie są one w wystarczającym stopniu wykorzystywane przez dentystów. 

Fluor w centrum uwagi 

Analiza przeprowadzona w 2014 r. przez U.S. Preventive Services Task Force wykazała, że doustna suplementacja fluorem i miejscowe stosowanie fluoru wiązały się ze zmniejszoną częstością występowania próchnicy u dzieci, które nie skończyły 5 lat.

Powtórzony przegląd najnowszych prac w zakresie tego tematu  objął 32 randomizowane  badania  kliniczne dotyczące badań przesiewowych i interwencji  zapobiegawczych oraz skierowań do opieki stomatologicznej.

Nie znaleziono bezpośrednich dowodów na korzyści wynikające z badań przesiewowych w zakresie zdrowia jamy ustnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednak suplementacja diety fluorem i lakier fluorkowy wiązały się z wyraźną poprawą wyników leczenia próchnicy u dzieci o podwyższonym ryzyku rozwoju próchnicy.

Naukowcy z Oregon Health & Science University–Portland State University,  w Portland, którzy to badanie wykonali, odnosząc się do zaleceń z 2014 r. ubolewali, że pomimo poprzednich zaleceń oraz, istniejącego systemu refundacji, stosowanie lakierów fluorkowych w placówkach medycznych dla wszystkich małych dzieci jest nadal niewykorzystane lub wykorzystywane w sposób subiektywny.

Tymczasem wyniki aktualnych prac badawczych wskazują, że stosowanie lakieru z fluorem jest bardziej opłacalne w populacjach o wysokim ryzyku próchnicy, podkreślają badacze. 

Najważniejsze kwestie poruszane w zaleceniach USPSTF

- Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powinni przepisywać doustną suplementację fluoru od 6. miesiąca życia dzieciom z niedoborem fluoru w wodzie.
- Lekarze dentyści powinni nakładać lakier z fluorem na zęby mleczne wszystkich niemowląt i dzieci od momentu, gdy mleczaki zaczynają się wyrzynać.
- Nie ma wystarczających dowodów, aby ocenić bilans korzyści  rutynowych badań przesiewowych pod kątem próchnicy wykonywanych przez lekarzy dentystów u dzieci poniżej 5 roku życia.

Małe dzieci na regularnych badaniach stomatologicznych?

Naukowcy z Oregon Health & Science University–Portland State University podkreślają, że nie ma wystarczających dowodów, aby zalecać  dentystom  regularne badania przesiewowe w kierunku próchnicy w grupie  dzieci poniżej 5. roku życia. Autorzy wskazali, że chociaż istnieje kilka narzędzi oceny ryzyka próchnicy, żadne  nie zostało zatwierdzone do stosowania u dzieci w Stanach Zjednoczonych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby zaradzić tej sytuacji, przyszłe wysiłki powinny koncentrować się na ulepszaniu i standaryzacji metod oraz raportowaniu badań przesiewowych i modelowania prognostycznego w badaniach nad próchnicą oraz prowadzeniu badań wdrożeniowych, aby lepiej zastosować sprawdzone modele w praktyce - dodają badacze.

Celem każdego dentysty dziecięcego powinno być promowanie odpowiedniego do wieku dziecka stosowania pasty do zębów z fluorem w domu oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, które ograniczą spożycie  cukrów. Takie działania z pewnością zmniejszą problem wczesnodziecięcej próchnicy zębów i ogólnych schorzeń, takich jak otyłość i cukrzyca.

Zalecenia opublikowała JAMA Health Forum.