• Techniki cyfrowe pozwalają na bardzo precyzyjną i niemal natychmiastową rejestrację twarzy pacjenta. Powstają programy umożliwiające wpisywanie już nie tylko w zdjęcia, ale również w filmy wideo prezentacji przyszłych zębów odtworzonych co do kształtu i wpisanych w twarz pacjenta.
 • Tego czego nie ma w analogowym planowaniu interdyscyplinarnym, to kontrolowana edycja zmian estetyczno - czynnościowych w 3D (w jaki sposób przyszły kształt zęba zostanie wpisany w zdjęcie, w twarz pacjenta). Lukę tę wypełniła stomatologia cyfrowa. Liderem tego typu rozwiązań, opartych o sztuczną inteligencję, jest firma Align Technology
 • Wielu lekarzy dentystów całymi latami myślało w sposób odtwórczy. Szukanie metod ortodontycznych bez narzędzia, jakim jest Invisalign Smile Architect, wydaje się być szczególnie trudnym zadaniem

  lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Z wykładem „Wykorzystanie cyfrowo wspomaganego planowania leczenia ortodontyczno-protetycznego w codziennej praktyce – Invisalign Smile Architect” warto się zapoznać nie tylko ze względu na merytorykę. Szczęśliwie dla osób słuchających i oglądających lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz nie prowadzi wykładu ex cathedra, daleki jest od narzucania jedynie słusznego punktu widzenia. Takie podejście niewspółmiernie zwiększa szanse na to, aby każdy mógł wyciągnąć na swój użytek wnioski, oparte o własne rozeznanie zagadnienia.

Cyfryzacja w stomatologii definiuje plan pracy z pacjentem

Ci co mają bliższy kontakt ze stomatologią cyfrową bez wahania przyznają, że dokonała się rewolucja w sposobie komunikacji z pacjentem. W oparciu o dane 3D bez trudu można zobrazować pacjentowi z jakimi stomatologicznymi problemami się zmaga i w jaki sposób lekarz dentysta może mu pomóc.

To właśnie dzięki cyfryzacji pracy lekarza dentysty, jest on w stanie precyzyjnie pokazać cel, który chciałby osiągnąć, cel który powinien być dla pacjenta najważniejszy ze względu na stan jego zdrowia, ale także oczywiście zapewniający komfort, wygodę i zadowolenie z życia.

Rozwój technologii cyfrowych sprawił, że zapis skanów 3D praktycznie przestał różnić się od rejestracji wideo. To daje znakomite możliwości w prezentacji założonych efektów leczenia.

Przyszłość jest fascynująca. Technologie cyfrowe, bazy danych 3D wsparte sztuczną inteligencją - to nowe, wysokospecjalistyczne narzędzia, dzięki którym już wkrótce każdy mógłby posiadać wirtualnego medycznego bliźniaka, dającego precyzyjny wgląd w zdrowie pacjenta i jego najpilniejsze potrzeby (nie tylko stomatologiczne).

Lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz podczas webinaru z redakcją Infodent24.pl
Lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz podczas webinaru z redakcją Infodent24.pl

Synergia w podejściu protetyczno - ortodontycznym

Jak wiadomo, ząb jest obiektem przestrzennym, w przypadku którego można zmieniać kształt jego korony oraz położenie w przestrzeni. To oczywiste, że w przypadku protetycznego podejścia do leczenia lekarz dentysta myśli przede wszystkim o zmianie kształtu korony. Stomatolog będzie zwracał baczną uwagę na translacje, przesunięcie wymiarów liniowych.

Podejście ortodontyczne skoncentrowane jest natomiast na zmianie położenia zarówno korony, jak i usytuowania korzenia zęba.

Dobrze jednak pamiętać o obu tych ścieżkach, bo jedna niezawodnie uzupełnia drugą.

Oczywiście stomatolog odtwórczy jest nie tylko w stanie zmienić kształt na przykład startego zęba, precyzyjnie go odtworzyć, ale również, w wyniku wyeksponowania korony (czasami nawet niestety zbyt mocnego) ma szanse zauważalnie poprawić jej położenie.

Tak więc przywrócenie prawidłowego położenia i orientacji korony zęba może być zrealizowane dzięki myśleniu protetycznemu - poprzez planowanie nowego kształtu korony zęba, dzięki zmianie wymiarów liniowych (koronę takiego zęba można: poszerzyć, zwęzić, wydłużyć, pogrubić lub zdrobnić).

Z kolei ortodonta, który przyjmuje tego samego pacjenta, jest w stanie w bardzo prosty sposób usytuować konkretny ząb w odpowiednim miejscu. Chodzi o zmianę położenia korony i przesunięcie korzenia. Ząb o zniszczonej koronie będzie oczywiście ostatecznie wymagał zmiany kształtu, czyli leczenia odtwórczego.

W przypadku ortodoncji, dzięki różnego rodzaju rotacjom (np. mezjalnej, dystalnej, do wewnątrz, na zewnątrz) następuje zmiana orientacji zęba. Jego kształt natomiast pozostaje ten sam.

Gdzie tkwi potencjał Invisalign Smile Architec

Wielu lekarzy dentystów całymi latami myślało w sposób odtwórczy. Szukanie metod ortodontycznych bez narzędzia, jakim jest Invisalign Smile Architect, wydaje się być szczególnie trudnym zadaniem.

To nie truizm, że zarówno stomatolog odtwórczy, jak i ortodonta - jeden drugiego potrzebuje. Sztuką jest, aby jeden i drugi właściwie rozpoznał czy jest w stanie rozwiązać problem pacjenta tylko przy podejściu ortodontycznym, bądź wyłącznie protetycznym.

Pamiętać należy, że w protetyce leczenie problemów miejscowych kilku zębów np. nawet jeśli pacjent doznał starcia zębów tylko w odcinku przednim, staje się leczeniem całego łuku zębowego. Natomiast połączenie myślenia ortodontycznego i protetycznego, a takie podejście zapewnia Invisalign Smile Architect, prowadzi do leczenia tylko konkretnego fragmentu łuku zębowego, który tego wymaga.

Zobacz nagranie webinaru z prezentacją 

Opcja w postaci połączenia pracy protetyka i ortodonty jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem ze względu na:

 • skrócenie czasu leczenia,
 • oszczędność tkanek twardych zębów pacjenta,
 • leczenie problemów, z którymi faktycznie pacjent się zgłosił (leczenie problemów miejscowych w sposób miejscowy).

Analogowe vs. cyfrowe planowanie leczenia

W działaniu lekarza pacjent jest absolutnie numerem jeden. Każda osoba, szukająca pomocy specjalisty, ma różne priorytety i wyobrażenia jeśli chodzi o wygląd i funkcjonowanie uzębienia. Dużą sztuką jest precyzyjne zrozumienie tych oczekiwań.

Lekarz dentysta powinien w najdrobniejszych szczegółach wiedzieć jak są skorelowane zęby pacjenta z jego twarzą. W jaki sposób estetyka i funkcjonalność wynika z pracy mięśni i stawów. Jak zapewnić kontrolę w czasie nad zębami, które są przykładem złożonych obiektów 3D. Tylko swobodne poruszanie się w tej tematyce pozwoli nadać twarzy pacjenta odpowiedni wyraz, pożądaną indywidualną charakterystykę.

Analogowe planowanie interdyscyplinarne koncentruje się na integracji danych estetycznych ze zdjęć twarzy 2D z modelami gipsowymi, a więc obiektami 3D. Planowanie analogowe pozwala na zespolenie obu grup danych dzięki stosowaniu analogowych urządzeń mechanicznych jakimi są artykulatory protetyczne.

Natomiast tego czego nie ma w analogowym planowaniu interdyscyplinarnym, to kontrolowana edycja zmian estetyczno - czynnościowych w 3D (w jaki sposób przyszły kształt zęba zostanie wpisany w twarz pacjenta). Lukę tę wypełniła stomatologia cyfrowa. Chodzi o skany 3D twarzy pacjenta, w połączeniu z danymi, które wynikają z dodatkowych informacji np. na temat stanu kości zębów. Szczególnie jest to ważne w przypadku zagadnień związanych z implantologią stomatologiczną.

Stomatologia cyfrowa daje istotną możliwość zintegrowania pracy odtwórczej na implantach. Pomaga określić gdzie powinny być umiejscowione implanty, aby nie popełnić błędu skutkującego chociażby brakiem wystarczającej ilości miejsca na pracę protetyczną. 

Cyfrowe planowanie interdyscyplinarne zapewnia możliwość integracji cyfrowych danych estetycznych ze zdjęcia, skanu twarzy 3D ze skanami zębów 3D. Praca w wirtualnym artykulatorze pozwala na kontrolowaną edycję zmian estetyczno - czynnościowych w przestrzeni.

To powoduje, że proces cyfrowy jest znacznie bardziej przewidywalny, przyjaźniejszy, zarówno jeżeli chodzi o prowadzenie planu leczenia, jak i jego modyfikację. Łatwiejsze jest również wykonawstwo prac (w świecie wirtualnym mamy do czynienia z obiektami 3D, które są realną reprezentacją obiektów rejestrowanych w świecie analogowym).

Jak wygląda niezawodna asysta wspomagająca leczenie ortodontyczno – protetyczne?

Wszystkie potrzebne dane w niezawodny sposób pozyskuje firma Align Technology.

Można wykonać prosty test, wykonując zdjęcie przy pomocy smartfonu. W kilkadziesiąt sekund lekarz dentysta jest w stanie pokazać pacjentowi jak wygląda jego stan uzębienia przed leczeniem i jakie procedury wprowadzić, aby leczenie było optymalne. Oczywiście taką prezentację można również zrobić z wykorzystaniem np. skanera iTero Element 5D , który dostarcza firma Align Technology.

Można również dokładnie pokazać jak wyglądać będzie zmiana po zastosowaniu leczenia ortodontycznego nakładkami w systemie Invisalign Go, bądź Go Plus. W wyniku zastosowanego rozwiązania, sygnowanego przez firmę Align Technology, uzyskuje się ogląd zmiany położenia i orientacji zębów. Natomiast korekta kształtu korony to oczywiście inne zagadnienie, będące efektem prac w zakresie stomatologii odtwórczej.

Techniki cyfrowe pozwalają na bardzo precyzyjną i niemal natychmiastową rejestrację twarzy pacjenta (w przeciągu kilku, kilkunastu sekund). Powstają programy umożliwiające wpisywanie już nie tylko w zdjęcia, ale również w filmy wideo prezentacji przyszłych zębów odtworzonych co do kształtu i wpisanych w twarz pacjenta. Liderem tego typu rozwiązań, opartych o sztuczną inteligencję, jest firma Align Technology.

Specjalne narzędzia pozwalają na niemal natychmiastowe tworzenie bardzo realistycznych projektów pokazujących pacjentom efekt połączenia estetyki z funkcją. Do dyspozycji lekarza dentysty oddano moduły, które – jak już wskazano - dają rzetelną odpowiedź na największe wyzwanie planowania interdyscyplinarnego – zapewnienie optymalnego połączenia wyglądu, estetyki z funkcją. Jakie to moduły? Jak z nich korzystać? Jakie dają efekty? Jakie są podstawowe kroki zarówno dla ścieżki estetycznej i jak i dla ścieżki funkcjonalnej?

Na pytania te odpowiada prezentacja lek. dent. Błażeja Szerbaniewicza.

Jedno oprogramowanie - wiele funkcjonalności

Invisalign Smile Architect sprawia, że lekarz dentysta jest w stanie dużo szybciej - i co ważne - bardziej efektywnie komunikować się z pacjentem. Nie ma potrzeby używać różnych oprogramowań. Wystarczy jedno, które pozwala na to, aby dzięki zintegrowanej ortodontyczno - odtwórczej platformie, bazującej oczywiście na twarzy pacjenta, precyzyjnie pokazać wszystkie zmiany, które są zaplanowane i które należałoby wykonać u pacjenta, aby osiągnąć pożądany efekt końcowy.

W Invisalign Smile Architect są narzędzia które pozwalają w kilka minut pokazać pacjentowi w jaki sposób można przejść od stanu początkowego (zastanego) do stanu pożądanego.

Jeśli pacjent wyrazi zgodę na leczenie - warto sięgnąć po Invisalign Practice App. To narzędzie do generowania zestawu zdjęć, które są dostępne dla użytkowników pracujących w systemie Invisalign. Dzięki tym zdjęciom można wstępnie ocenić czy pacjent mógłby być zakwalifikowany do leczenia aparatami nakładkowymi od piątki do piątki lub od szóstki do szóstki, czy - być może - wymaga pełnego leczenia ortodontycznego.

Na szczegółowy plan leczenia trzeba jednak poczekać. To nie jest tak, że po wykonaniu skanów, zdjęć i przesłaniu danych przy wykorzystaniu środowiska tzw. chmury – lekarz dentysta od razu otrzyma wygenerowany plan działania. Na ten plan z reguły trzeba poczekać kilka dni, maksymalnie tydzień.

Warto pamiętać, że Invisalign Smile Architect jest połączeniem myślenia odtwórczego z myśleniem ortodontycznym. Na jednej platformie można zademonstrować pacjentowi sposoby dojścia do zmian, które są dla niego najbardziej korzystne z punktu widzenia zarówno ortodontycznego, jak i odtwórczego, protetycznego.

Praktyczne przykłady jak tego typu zaawansowane rozwiązania ze sfery technologii cyfrowych, wykorzystujących sztuczną inteligencję, stosuje się w codziennym leczeniu pacjentów – krok po kroku pokazuje lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz.

Lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

 • Lekarz stomatolog, specjalizujący się w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdyscyplinarnym.
 • Zaangażowany w tematykę wykorzystania narzędzi cyfrowych w planowaniu interdyscyplinarnym, w szczególności tworzenia optymalnych protokołów cyfrowych u pacjentów z problemami estetyczno - czynnościowymi (z wykorzystaniem filozofii Spear Education).
 • Od 1999 r. związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent elekt EACD na lata 2012-2013.
 • Wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
 • Od 2014 r. założył Sekcję Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (na wniosek prof. Jana Dobrogowskiego).
  Celem tego Towarzystwa jest integracja środowiska stomatologicznego i lekarskiego w dziedzinie zaburzeń czynnościowych narządu żucia, w tym szczególnie bólu jamy ustnej i twarzy, bruksizmu, okluzji oraz schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego.