Scenariusz to nieczęsty, ale autentyczny. Młoda dentystka „odebrała" pierwszy, własny, wymarzony gabinet. Jakże była dumna, kiedy oprowadzała po nim handlowca, który miał zaprezentować ofertę unitów. Euforia dentystki skończyła się, kiedy specjalista uświadomił jej, że do podłączenia wybranego unitu, konieczna będzie częściowa demolka gabinetu.

- Nigdy nie należy rozpoczynać prac wykończeniowych przed wyborem konkretnego modelu unitu - przestrzega Karol Firasiewicz z firmy JM Dentlal s.c. - Dopiero w momencie, kiedy znamy wymiary unitu i wymaganą listę doprowadzeń, można zaplanować ustawienie fotela i ustalić przebieg przyłączy - dodaje.

Wymogi...

Podstawowa praca unitu oparta jest o trzy instalacje: odpływową sieci kanalizacyjnej, sprężonego powietrza oraz energii elektrycznej.
Producenci unitów generalnie zalecają, aby instalację odpływowo-kanalizacyjną wykonywać z rur kanalizacyjnych o średnicy 32-50 mm. Spadek odpływu powinien wynosić min. 1 proc., a jego przepustowość min. 10 l/min. Powietrze zasilające unit musi być dostarczone rurami o wytrzymałości minimum 16 barów. Do unitu konieczne jest doprowadzenie zasilania (230V, 50Hz, 10-16A), przewodem elektrycznym z uziemieniem o średnicy 3 x 1,5 mm2.

Na szczęście tych informacji nie trzeba uczyć się na pamięć.

...i wskazówki

Warto pamiętać natomiast, o zainstalowaniu wyłącznika dopływu prądu w miejscu dostępnym dla personelu. Wielu producentów apeluje o niepodłączanie innych urządzeń do linii zasilającej unit. Serwisanci ostrzegają jednocześnie przed wykorzystywaniem odpływu, który jest już połączony z innym unitem lub umywalką. Dobra rada - w przypadku umieszczenia sprężarki w miejscu, do którego dostęp dla personelu jest utrudniony, należy zainstalować wyłącznik gniazda sprężarki w miejscu dostępnym dla obsługi.

Dentysta powinien pamiętać również, że unit przykręcany jest do podłogi. W miejscach gdzie zaplanowane jest przytwierdzenie, nie powinny przebiegać w posadzce żadne instalacje.

Nie wolno zapominać, aby możliwie najwcześniej poinformować serwis instalujący unit o istniejącej instalacji ogrzewania podłogowego lub przebiegu instalacji hydraulicznej czy elektrycznej.

W razie, gdy niemożliwe jest wykonanie instalacji pod podłogą, dopuszcza się wykonanie instalacji po podłodze.

Ustawiając unit w gabinecie należy pamiętać również, o jego wymiarach przy rozłożonym fotelu wraz z zapewnieniem wolnej przestrzeni wokół unitu. Pole do ergonomicznej pracy nie powinno być mniejsze niż ok. 9 m kw. Taka „przestrzeń" pozwoli stomatologowi na wygodną pracę z pacjentem leżącym lub pracę na cztery ręce, a także umożliwi swobodne przejście z każdej strony rozłożonego unitu.

Nie wolno zapominać również o tym, że siedzący lub leżący na fotelu pacjent powinien być odwrócony tyłem do drzwi wejściowych do gabinetu.

Nawet, jeśli w chwili zakupu unit nie jest wyposażony w system ssący, to i tak warto zaplanować takie przyłącze.

Kompresor  - w poszukiwaniu idealnej lokalizacji

Montaż unitu nierozerwalnie związany jest z umiejscowieniem kompresora. Jeżeli właściciel gabinetu posiada takie możliwości, powinien zarezerwować dla niego osobne pomieszczenie.

Co ważne, odległość pomiędzy pomieszczeniem, w którym umieścimy kompresor, a unitem, nie powinna być większa niż 10-15 m. Dzięki temu nie dopuścimy do nieuzasadnionych spadków ciśnienia.

- Kompresor nie może być usytuowany w pomieszczeniu, do którego będą mieli dostęp pacjenci lub osoby postronne np. w przedsionku, czy łazience. Takie pomieszczenie powinno być zamknięte i dostępne tylko dla właściciela gabinetu, ewentualnie upoważnionego personelu - zaleca Karol Firasiewicz.

Ekspert zwraca uwagę także na fakt, że kompresor to urządzenie, które podczas pracy wytwarza dużo ciepła, dlatego nie wolno zapominać o jego wentylacji. Pomieszczenie techniczne powinno być więc zaprojektowane w taki sposób, aby kompresor mógł korzystać z dostępu do odpowiedniej ilości powietrza.

- Kompresorowi musimy także zapewnić odpowiednią stabilność, nie może on również przylegać to innych urządzeń. Jeśli kompresor nie spełnia norm głośności i musi być zabudowany, warto pamiętać, że obudowa powinna być wentylowana. Obudowy nie wolno przygniatać innymi przedmiotami - dodaje serwisant firmy JM Dental.