•  Co zrobić, gdy któryś z pracowników kliniki stomatologicznej uzyska pozytywny wynik testu na koronawirusa?
  • W jaki sposób kontaktować się z pacjentami gabinetu, którzy mogli zostać zakażeni koronawirusem?

Przede wszystkim należy ustalić czy mogło dojść do narażenia na bliski kontakt z pacjentami. Jeśli tak, to w miarę możliwości trzeba prześledzić jak wiele z nich miało miejsce i powiadomić o potencjalnym zagrożeniu każdą osobę, a także  poinstruować, aby skonsultowała się z lekarzem.

Rozmowa z pacjentem ma być udokumentowana

California Dental Association zaleca powiadomienia telefoniczne a  następnie e-mailem lub listem. Notatka o takiej rozmowie lub innej formie kontaktu powinna się znaleźć w dokumentacji medycznej pacjenta.

Nie wolno przy tym ujawniać tożsamości pracownika, stanu szczepień, ani informacji o jego stanie zdrowia. Gabinety stomatologiczne powinny również zalecić pacjentowi poddanie się testowi na COVID-19 co najmniej pięć dni po narażeniu na bliski kontakt.

Ponadto pacjentowi należy przypomnieć, że gabinet dentystyczny przestrzega wszystkich procedur bezpieczeństwa i kontroli zakażeń.