Badania wykonano w ramach projektu Maxibone Project, w którym wykorzystywane są mezenchymalne komórki macierzyste. Celem tego projektu jest stworzenie metod pozwlających na regenerację kości u pacjentów z ubytkami w kości szczęki lub żuchwy, która jest skutkiem choroby nowotworowej lub wypadku drogowego, wyjaśniają naukowcy.

W skład konsorcjum (z funduszem wysokości 6 mln euro) wchodzi 12  zespołów badawczych, z Norwegii, Hiszpanii, Francji, Danii, Niemiec, a także laboratoria badawcze, szpitale kliniczne, firmy opracowujące biomateriały i implanty stomatologiczne.

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu z udziałem 150 pacjentów będzie porównywane bezpieczeństwo i skuteczność dwóch metod przed wszczepieniem implantów dentystycznych:
- autogennych hodowanych komórek macierzystych i biomateriałów z fosforanu wapnia
- autogennego przeszczepu kości do wyrostka zębodołowego. 

W poprzednim projekcie Reborne kliniczne bezpieczeństwo nowatorskiej metody regeneracyjnej zostało zademonstrowane u 11 pacjentów w Institute for Transfusion Medicine and Immunogenetic Ulm w Niemczech.

Zabieg rozpoczyna się od pobrania szpiku kostnego z biodra pacjenta. Następnie pozyskane w ten sposób komórki macierzyste są namnażane w laboratoriach znajdujących się w Niemczech i Francji.

Po dwóch tygodniach mezenchymalne komórki macierzyste są wysyłane do ośrodka klinicznego. Tam komórki zmieszane z biomateriałami są przeszczepiane do kości szczęki i żuchwy w celu zwiększenia ich objętości. W grupie kontrolnej autogenna kość jest pobierana z  gałęzi żuchwy i przeszczepiana w miejsce augmentacji.

Syntetyczna membrana nieresorbowalna służy do pokrycia przeszczepów i do prowadzenia regeneracji tkanki. Po pięciu miesiącach przeprowadza się CBCT w celu oceny objętości kości przed leczeniem implantologicznym. Biopsje rdzenia są analizowane za pomocą synchrotronu, metodami tomografii mikrokomputerowej i histologii. Implanty dentystyczne są wszczepiane na trzy miesiące przed obciążeniem elementami protetycznymi.

Zdaniem naukowców prowadzących projekt, nowa regeneracyjna metoda może być dostępna na rynku usług medycznych w ciągu czterech lat. Pierwsi pacjenci z grupy badawczej w Niemczech zaczęli już otrzymywać komórki macierzyste, inne ośrodki kliniczne są gotowe do rozpoczęcia rekrutacji pacjentów.

Więcej: DentistryToday.com