Naukowcy z Kanady (kilka ośrodków) postanowili sprawdzić związek pomiędzy podawaniem pacjentom leków SSRI a osteointegracją implantów.
W badaniu retrospektywnym wzięło udział 460 pacjentów, którym wszczepiono łącznie 916 implantów zębowych w okresie od stycznia 2007 do stycznia 2013 roku.

51 osób spośród wszystkich uczestników eksperymentu było leczonych za pomocą SSRI. W sumie wszczepiono im 91 implantów.

Naukowcy porównali skuteczność implantacji w obu grupach.

I tak w przypadku osób, które nie cierpiały na depresję i nie były leczone selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, implantacja nie powiodła się w 38 przypadkach (4,6 proc).

U zażywających SSRI osteointegracja implantu nie powiodła się 10-krotnie (10,6 proc.).

Naukowcy uważają, że wpływ na problemy z przyjęciem się implantu ma wpływ podawania leków z grupy SSRI. Dopiero w drugiej kolejności, wśród przyczyn niepowodzeń wymieniają: średnice implantu, augumentację czy nawyki pacjentów (np. palenie papierosów).

Badacze informują jednocześnie, że na wiarygodność badania wpływa fakt, iż niemożliwe było uzyskanie informacji o dawkach leków i okresie stosowania ich przez pacjentów z depresją. Dane te są objęte tajemnicą.


.