Badania naukowe na seniorach wskazują, że z tą chorobą ma związek zły stan higieny jamy ustnej, szczególnie u osób z demencją.  Mimo to opiekunowie najczęściej nie dokładają wystarczających starań, by poprawić poziom higieny, a dzieje się tak najczęściej z powodu braku czasu, narzędzi i wiedzy. Około 84 proc. osób wymagających długoterminowej opieki nie ma regularnie szczotkowanych i nitkowanych zębów, a także przeprowadzanych innych zabiegów, które ograniczają rozwój płytki bakteryjnej i chronią przed infekcjami.

W badaniu analizowano przypadki 2 152 pensjonariuszy 14 domów opieki w stanie Północna Karolina. W tej grupie  1 219 osób miało prowadzone zabiegi higieniczne w obrębie jamy ustnej przez personel, wcześniej przeszkolony w  programie, którego celem było podniesienie kwalifikacji do wykonywania stomatologicznych zabiegów higienicznych przez pracowników służby zdrowia. Natomiast pozostałe - 933 osoby stanowiły grupę kontrolną, którą opiekowano się w zwykły sposób.

Okazało się, że w tych domach opieki, które wdrożyły do codziennej praktyki odpowiednie zabiegi higieniczne w obrębie jamy ustnej, liczba przypadków zapalenia płuc spadła o 31 proc. podczas pierwszego roku dwuletniego programu. Niestety drugi rok trwania programu nie przyniósł już tak dobrych rezultatów.

 Autorzy pracy sugerują, że przyczyną zaobserwowanej reguły był brak konsekwencji personelu i nie zachowywanie standardów dobrej higieny jamy ustnej przez cały okres trwania programu.

Wyniki badania wykazują konieczność wprowadzenia wyższego poziomu higieny jamy ustnej w domach opieki, podkreślają autorzy pracy opublikowanej na łamach periodyku JAMA.

 

Więcej: JAMA