Zwycięzców jest pięciu:
W kategorii „ Kliniczne produktu stomatologiczne”
Firma Pierre Fabre Medicament Polska za Elgydium Clinic Mono Compact

W kategorii „Produkty, preparaty i urządzenia profilaktyczne”
Firma Eler/Sunstar Gum za spray gum hydral

W kategorii sprzęt stomatologiczny
Firma Makromed za unit stomatologiczny Certus Max

W kategorii „Sprzęt laboratoryjny”
Roko Arkadiusz Rokosa za piec do porcelany Helios

W kategorii edukacja i wydawnictwa stomatologiczne
Firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare za program edukacyjny Dentassist

W kategorii „Oprogramowanie dla stomatologii” nagrody nie przydzielono 

Nagrody przyznawała komisja w składzie:
Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster – przewodniczący
Prof. dr hab. n med. Barbara Adamowicz – Klepalska
Dr n. med. Andrzej Baszkowski
Bożena Florczyk
Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski
Prof. dr hab. n med. Marek Ziętek