Sprzęt stomatologiczny:

HOL-DENTAL DEPOT za EyeSpecial C-II cyfrowy aparat fotograficzny

w kategorii Materiały dla stomatologii: nagrody nie przyznano

Materiały dla techniki:

dwie statuetki, obie dla firmyHOLTRADE za FAST PROTEC oraz za F.J.P

Materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia profilaktyczne:

BHZ ATOS M.M. Marek Zakrzewski za ALFA płyn i piana zintegrowany system stomatologicznej profilaktyki okołozabiegowej jamy ustnej
STERN WEBER Polska za ProTip Turbo

w kategorii Oprogramowanie: nagrody nie przyznano

Wydawnictwa i edukacja:

POLKARD za O-Atlas. Atlas techniki ortodontycznej i ortopedii szczękowej

Decyzję o przyznaniu wyróżnień Grand Prix CEDE 2014 ogłosił prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Bartłomiej W. Loster.

Skład Komisji Konkursowej:
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster - przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
dr n. med. Andrzej Baszkowski
Bożena Florczyk
prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski