• Trwają badania nad molekularnymi podstawami wad szkliwa. Na ich potrzeby wykorzystywane są nowoczesne techniki  genetyczne, molekularne i obrazowania
  • Odkryto mechanizm, który zakłóca funkcjonowanie ameloblastów - komórek biorących udział w rozwoju szkliwa
  • Jak wynika z badań przeprowadzonych w Center of Dental Medicine w Univesity of Zurich, mutacje w białku Adam10 powodują poważne uszkodzenia struktury i składu mineralnego szkliwa zębów

Szkliwo, najtwardsza tkanka. Łatwa do uszkodzenia

Jak wynika z badań przeprowadzonych w  Center of Dental Medicine w Univesity of Zurich, mutacje w określonej cząsteczce powodują poważne uszkodzenia struktury i składu mineralnego szkliwa zębów. Naukowcy połączyli techniki genetyczne, molekularne i obrazowania.

Szkliwo jest najtwardszą tkanką organiczną występującą w przyrodzie. Ma bardzo złożoną strukturę, która składa się z minerałów i białek specyficznych dla szkliwa wytwarzanych przez komórki zwane ameloblastami. Niestety, mimo że tak mocne  jest jednak podatne na uszkodzenia: wady szkliwa są jednymi z najczęstszych problemów stomatologicznych i powodują między innymi nadwrażliwość zębów oraz zwiększone ryzyko próchnicy.

Siła kilku molekuł

Zespół naukowców z Center of Dental Medicine w Univesity of Zurich po raz pierwszy zidentyfikował sieć kluczowych genów, która jest odpowiedzialna za poważne defekty szkliwa zębów.

Korzystając z różnych genetycznie zmodyfikowanych modeli myszy, naukowcy przeanalizowali wpływ białka Adam10, która jest ściśle powiązana ze ścieżką sygnałową Notch. Ten szlak sygnałowy umożliwia komunikację między sąsiadującymi komórkami, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju embrionalnego i odgrywa kluczową rolę w rozwoju poważnych patologii człowieka, takich jak udar i rak.

Szczegółowe badania roli sygnalizacji Adam10/Notch w rozwoju i patologii szkliwa zębów były możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi genetycznych, molekularnych i obrazowych. Przeanalizowano modyfikacje struktury komórkowej i szkliwa  zębów po mutacji genetycznej.

Wady struktury szkliwa. Białko o kluczowej roli 

Naukowcom udało się wykazać, że istnieje ścisły związek między zmienioną funkcją Adam10/Notch a defektami szkliwa.

- Myszy z mutacją Adam10 mają zęby z poważnymi defektami szkliwa,  mówi dla portalu DrBicuspid.com prof. Thimios Mitsiadis, profesor biologii jamy ustnej w Center of Dental Medicine w Univesity of Zurich i kierownik tego badania.

- Mutacja Adam10 wywołuje dezorganizację ameloblastów, co z kolei prowadzi do poważnych defektów zarówno w strukturze, jak i składzie mineralnym szkliwa. Zależna od Adam10 sygnalizacja Notch jest zatem zaangażowana nie tylko w powstawaniu stanów patologicznych, ale także w organizację i strukturę rozwijających się tkanek, takich jak zęby.

Nowe drogi profilaktyki i terapii

Według naukowca, poznanie kodu genetycznego kontrolującego rozwój zębów, poznanie połączeń molekularnych podczas rozwoju szkliwa oraz wpływu mutacji prowadzących do wad rozwojowych szkliwa otwierają nowe horyzonty w dziedzinie profilaktyki i leczenia.

- Nowe narzędzia genetyczne i farmaceutyczne ukierunkowane na upośledzone tworzenie szkliwa zębów pozwolą nam znacznie poprawić opiekę stomatologiczną w przyszłości, mówi biolog.