• Etorykoksyb, podany przed zabiegiem, może zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwbólowych po ekstrakcji trzeciego trzonowca.
  • Etorykoksyb to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ).
  • Pacjenci, którym podawano etorykoksyb 30 minut przed zabiegiem, rzadziej przyjmowali leki przeciwbólowe w ciągu 24 godzin po zabiegu.

Etorykoksyb to selektywny inhibitor enzymu cyklooksygenazy-2 (COX-2). Obecnie jest dopuszczony do użytku w 80 krajach, w tym także w Polsce.

Etorykoksyb wszechstronnie walczy z bólem

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą obecnie do najczęściej przepisywanych leków na świecie na ból powodowany różnorodnego typu schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Głównym czynnikiem ograniczającym stosowanie NLPZ jest ryzyko wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego, w tym głównie w postaci krwawienia.

Próbą rozwiązania tego problemu było opracowanie nowej klasy leków, takich jak selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2), które faktycznie w badaniach klinicznych powodowały mniej powikłań (przy porównywalnej skuteczności z klasycznymi NLPZ).

Jednak część selektywnych inhibitorów COX-2, po początkowym entuzjazmie, została wycofana z rynku ze względu na obserwowany w badaniach klinicznych wzrost ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Obecnie w praktyce klinicznej w Polsce dostępne są dwa leki należące do grupy tzw. koksybów – selektywnych inhibitorów COX-2, celekoksyb oraz etorykoksyb, których ogólny korzystny profil bezpieczeństwa i skuteczności został potwierdzony w badaniach klinicznych.

Jak etorykoksyb może przydać się w leczeniu bólu poekstrakcyjnego

Randomizowane badanie kliniczne, przeprowadzone w Wuhan University i Suzhou Vocational Health College w Chinach,  dowodzi, że zapobiegawcza mała dawka  etorykoksybu może zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwbólowych po ekstrakcji trzeciego trzonowca. Praca została opublikowana w periodyku BMC Oral Health.

Od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. 56 pacjentów wzięło udział w randomizowanym badaniu klinicznym etorykoksybu. Uczestnicy byli zdrowi i czekali na planowy zabieg ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych dolnych.

- Aby zbadać wpływ leku na ból, 28 pacjentów otrzymało 60 mg etorykoksybu 30 minut przed zabiegiem, a pozostałym 28 uczestnikom podano placebo. Spośród osób, które otrzymywały etorykoksyb, tylko osiem przyjmowało leki przeciwbólowe podczas 24-godzinnego okresu po zabiegu chirurgicznym, podczas gdy w grupie kontrolnej, aż 21 pacjentów musiało łagodzić ból innymi lekami. Pewnym ograniczeniem badania był fakt, że oceny bólu nie przeprowadzono 24 godziny po zabiegu – zauważa autor pracy dr. Long Xie z Wuhan University. 

Jak podkreśla dr Long Xie, etorykoksyb ma znaczne wyprzedzające działanie przeciwbólowe, co pozwala zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwbólowych po usunięciu ósemek.