• Choroby periodontologiczne są rozpowszechnione wśród kobiet ciężarnych
  • Ponad jedna trzecia kobiet w ciąży doświadcza zapalenia przyzębia
  • U dwóch trzecich ciężarnych  pojawia się krwawienie dziąseł podczas  badania sondą periodontologiczną

Zdrowie dziąseł. Kluczowe dla dobra matki  i dziecka

Zdrowie dziąseł ma wielkie znaczenie dla przebiegu ciąży i stanu noworodka. Większość zapalnych zmian, które pojawiają się w tkankach dziąseł podczas ciąży mija w ciągu kilku miesięcy po porodzie. Jednak wykonane do tej pory działania ujawniły, że kobiety ciężarne są podatne na zapalenie przyzębia, które może obniżyć jakość życia, ale jeśli nie zostanie skutecznie wyleczone to w przyszłości może prowadzić do utraty zębów.

- Co ważne, rozpowszechnienie chorób przyzębia w okresie ciąży powinno skłonić osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną, ale też lekarzy dentystów do zdecydowanych działań, by ten problem rozwiązań, podkreśla autor pracy dr Piaopiao Chen of Zhejiang z University in China.

Analiza 20 badań pozwoliła oszacować w skali globalnej występowanie chorób przyzębia wśród kobiet ciężarnych. Pracę  opublikował Journal of Dentistry.

W przeglądzie prac badacze stosowali kliniczne kryteria diagnozowania chorób przyzębia:

  • utrata przyczepu łącznotkankowego,
  • krwawienie podczas sondowania,
  • głębokość kieszonek zębowych.

Krwawiące dziąsła. Dwie trzecie ciężarnych ma ten problem

Wg wyników analizy blisko 40 proc. kobiet w ciąży cierpi z powodu chorób przyzębia, u 67 proc. dziąsła krwawią podczas badania sondą periodontologiczną. Głębokość kieszonek zębowym pogłębia się w czasie ciąży u blisko 42 proc. kobiet.

U co czwartej kobiety stomatolodzy obserwują utratę przyczepu łącznotkankowego natomiast krwawienie z dziąseł i pogłębianie kieszonek zębowych stopniowo nasila się w trakcie ciąży. Najbardziej utrata przyczepu ujawniała się w drugim trymestrze ciąży.

Przedwczesny poród. Skutek choroba przyzębia w ciąży

Najczęściej powikłaniem choroby przyzębia jest przedwczesny poród i niska waga urodzeniowa. Co roku w skali globalnej rodzi się ok 15 mln dzieci, które rodzą się przed terminem porodu i najczęściej mają one zbyt niską masę.  

Związki ciąży i chorób dziąseł są dobrze poznane. Choroby płciowe ograniczają zdolność tkanki dziąseł do walki z bakteriami powodującymi stan zapalny, tkanki mają ograniczone możliwości do szybkiego zregenerowania uszkodzeń, stąd tak łatwo dochodzi do rozwoju choroby zapalnej. Poziom hormonów płciowych w ślinie zwiększa się w czasie ciąży, co zaostrza stan zapalny i nasila krwawienie dziąseł. Te objawy pojawiają się już w pierwszych miesiącach ciąży i potem tylko się nasilają.